Taiteen maisteri (TaM) Hassinen Tia and working group

18750 €

My Body, My Temple – Paradise in Me: performatiivisen veistoskokonaisuuden suunnittelu ja taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

My Body, My Temple – Paradise in Me on performatiivinen veistos, ääni-installaatio ja lavastetaidetta soveltava poikkitaiteellinen kokonaisuus. Teosideamme käsittelee sukupuolittunutta toiseutta, sukupuolen performatiivisuutta ja naisoletettuun kehoon kohdistuvaa queer-katsetta käyttäen camp-estetiikkaa tyylillisenä ja teoreettisena viitekehyksenä. Sen päämääränä on tutkia femmeyteen ja androgyniaan liittyvää ohitettua queer-kokemusta. Teos koostuu sekatekniikalla toteutetusta suihkulähdeinstallaatiosta sekä englanninkielistä goottilaista kauhunovellia ja runoutta yhdistelevästä kuunnelmasta, joka toimii myös tila-äänenä. Teoksen ääninauha sisältää musiikkia, sekä kerrontaa elävöittäviä ääniä. Kokeellinen tarinankerronta, musiikki, virtaavan veden solina ja sekatekniikalla toteutettu veistos luovat yhdessä moniulotteisen ja saumattomasti syklisen kokonaisuuden. Pyrkimyksemme on luoda uudenlaisia malleja ymmärtää feminiinisyyttä, queeriyttä ja makaaberia huumoria. Haluamme tuoda näkyväksi naisoletetun queer-kehollisuuden kokemusta, sekä tutkia, millaisena se näyttäytyy feminiinisen queer-katseen edessä. Suihkulähdeinstallaatio ammentaa feminiinisyyteen ja veteen liitetystä symboliikasta. Vesi yhdistetään usein naiseuteen liitettyyn luomisvoimaan ja naisen seksuaalisuuteen, mutta myös kuolemaan, upottavaan suohon ja kontrolloimattomaan mereen. Teoksellamme raivaamme tilaa feminiinisen voiman kerronnallisille jatkumoille ja olemme osaltamme luomassa voimaantumista liittymällä ikiaikaiseen kerrontojen ja kokemusten ketjuun. Feminiininen ilmaisu, kokemus ja representaatiot ovat olleet kautta historian marginaalissa tai tulleet määritellyksi ulkopuolelta käsin. Päämäärämme on tuoda esiin ja antaa tilaa noille äänille niin menneisyydestä, kuin nykyhetkestäkin. Haluamme kollektiivisesti pohtia, millaisia narratiiveja ja representaatioita tulevaisuuden jatkumot voisivat tarjota.