Helsingin tapahtumasäätiö / Musica nova Helsinki

30000 €

Musica nova Helsinki 2019 – visuaalisuutta ja teknologiaa vahvasti hyödyntävät sisällöt

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Musica nova festivaalilla 2019 nähdään erityisen paljon normaalista konserttikonseptista poikkeavia esityksiä. Ohjelmistossa on kappaleita ja kokonaisuuksia, joissa erilaiset visuaaliset elementit ja teknologian mahdollisuudet ovat näkyvä ja olennainen osa kokonaisuutta, tasa-arvoinen tekijä musiikin rinnalla. Säveltäjien ja esiintyjien välille muodostuu luontevia polkuja yhteisesityksissä ja erillisissä konserteissa, teeman merkitys korostuu nimenomaan uusien sovitusten ja toteutusten kautta. Hakemus koskee In C, Pan Sonic Tribute, Flash Flash, Monica Germino MUTED ja Crash ensemlen konsertteja.