Grants and residencies

Research and art

Saamelaismuseosäätiö

303550 €

MUITÁT – Repatriaatiosta revitalisaatioon saamelaisilla museokäytännöillä. Saamelaismuseo hakee uusia menetelmiä ja käytäntöjä yhteisöllistää repatriaatiota

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Saamelaismuseo Siidan ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin yhteinen hanke tutkii ja tulkitsee saamelaista kulttuuriperintöä herättelemällä yhteistä muistia. Tämä tapahtuu luomalla ja kokeilemalla uusia museokäytäntöjä, jotka tieteen ja taiteen lisäksi perustuvat saamelaisyhteisöjen omaan tietotaitoon. Yhteisöjen käsityöläisiä ja muita arjen asiantuntijoita osallistetaan tulkintojen tekemiseen kahdessa temaattisessa työpaketissa. Máhcat ja máhcahit (Palata ja palauttaa) -osiossa saamelaisalueen ulkopuolelta palautettujen, osin jo unohtuneiden aineistojen palautus eli repatriaatio nostetaan revitalisaation tasolle palauttamalla esineistön saamelaista tieto- ja kokemussisältöä. Gulahallat báikiin (Maan ja ihmisen suhde) -osiossa tehdään näkyväksi saamelaisen kulttuuriympäristön ajatusta, jossa maisema nähdään saamelaisen kokemustiedon ”arkistona” ja tietopankkina. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla uusia, osallistavia ja toiminnallisia museopedagogisia tapoja tuottaa tietoa ja tutkia, valita ja laittaa esille esineitä saamelaisyhteisöjen kanssa. Sitä kautta voidaan tuottaa tietoa myös muille saamelaiskulttuurista kiinnostuneille. Hanke liittyy Siidan päänäyttelyn uudistamishankkeeseen. Syntyvää ja käsiteltyä tietoa tuodaan esille paitsi julkaisuina myös Siidan näyttelyihin sijoitettavina minirepatriaatioina, joissa esineistöä palautetaan maisemaan ja joissa ”puhtaisiin” luontokuviin tehdään kulttuurisia interventioita.