Filosofian maisteri Kervola Anna

125800 €

Motivaatiot ja tavat saavuttaa ilmasto- ja luontopositiivisuus Suomen kunnissa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Kuntien ilmastotyö on nousemassa suureen rooliin uuden ilmastolain myötä. Lakiehdotuksen mukaan kunnille on jäämässä valinnanvapaus tarkemmista toimista, vaikka kuntien resurssit suunnitella, ymmärtää ja toteuttaa ilmastokestäviä toimia ovat hyvin rajalliset. Samaan aikaan paine ilmastolain kaltaisen luontolain aikaansaamisesta on myös kasvanut. Tämän, väitöskirjaan tähtäävän, käytännönläheisen ja poikkitieteellisen tutkimussuunnitelman tavoite on etsiä Suomen 309 erilaiselle kunnalle sopivimpia ilmasto- ja luontotoimia, ja tutkia syitä ilmasto- ja luontotyön motivaatiota selvittämällä taustoja mitkä ovat johtaneet HINKU-kuntaverkkoon hakeutumiseen (80 kuntaa), ja kyselytutkimuksella, jolla pyritään selvittämään motivaatiota, synergioita ja ristiriitoja luonto- ja ilmastotoimien toteuttamisessa.