VTT, tutkijatohtori Ylä-Anttila Tuukka

180400 €

Moraalinen polarisaatio 2020-luvun suomalaisessa julkisuudessa (Mopo)

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Suomalaisen julkisen keskustelun väitetään kulkevan kohusta kohuun, joissa "pöyristytään" milloin mistäkin, "tahallisesti väärinymmärtäen" toisia, ja aina joku "uhriutuu". Jotkut kokevat ettei "mitään saa enää sanoa", toiset ettei heitä kuunnella, ja keskustelua dominoivat "ääripäät". Poteroihin kaivautuneet kansalaiset ja poliitikot puhuvat toistensa ohi. Erkanemme vastakkaisiin leireihin. Onko todella näin ja mitä voimme tehdä? Toimiva julkinen keskustelu on toimivan demokratian elinehto, joten suomalaisen julkisen keskustelun tila 2020-luvulla on diagnosoitava. Kehittämälläni moraalisen polarisaation käsitteellä haluan tehdä eroa olemassa oleviin, liian yksinkertaistaviin polarisaatioteorioihin. Moraalinen polarisaatio on sitä, kun kansalaisten on vaikeaa neuvotella moraalisesti merkityksellisistä asioista siten, että jaettu moraalitausta mahdollistaisi toisten ymmärtämisen. Tutkin moraalista polarisaatiota prosessina, sen arkipäiväisiä ilmenemismuotoja sekä sen tuottamista. Miten moraalinen polarisaatio 2020-luvun suomalaisissa julkisissa keskusteluissa toimii? Millaisten mekanismien kautta? Kuka sitä tekee, missä, milloin ja miten? Mopo-hanke tutkii valtavaa aineistoa sosiaalisen median, vastamedian, valtamedian ja eduskunnan keskusteluista monietäisyysmenetelmin. Hanke tuottaa kansalaisille ja poliittisille toimijoille välineitä tunnistaa ja ymmärtää moraalista polarisaatiota demokraattisen keskustelun edistämiseksi.