Kirjailija Nylén Antti

90000 €

Monitaiteisen pienjulkaisutoiminnan kehittäminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Haen työskentelyapurahaa kirjalliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Tarkoituksenani on seuraavien vuosien aikana kehittää taideomakustantamisen rakennetta, jossa monitaiteisten pienjulkaisujen ammattimainen tuottaminen ja levittäminen olisi taloudellisesti mahdollista ja taiteellisesti tarkoituksenmukaista. Tahdon luoda tilan, jossa itsenäiset, marginaaliset, syventymistä vaativat kirjalliset sisällöt, kuten taide-esseet ja pienet klassikkosuomennokset, kohtaavat uuden kuvataiteellisen käsityksen instituutioiden ulkopuolisesta julkaisutoiminnasta. Tuotantovälineiden ottaminen omiin käsiin on visiossani keskeinen ihanne ja tavoite. Toimintani on pienimuotoista. Se myöntää ja ottaa vakavasti julkaisutaiteen, myös marginaalisen kirjallisuuden, yleisöjen pienuuden. Kirjan tapauksessa ISBN-tunnuksen hankkiminen kuitenkin takaa sen, että teokset arkistoidaan Kansalliskirjaston vapaakappalekokoelmaan. Monitaiteisuus on yhtä oleellinen lähtökohta. Se merkitsee julkaisun käsittämistä itsenäiseksi taideobjektiksi, jossa ei ole erikseen muotoa ja sisältöä. Toisin kuin tavallisessa painetussa kirjallisuudessa, sanalla ei ole julkaisussa dominoivaa asemaa, vaan visuaaliset elementit ovat ”sisältöä” yhtä lailla. Pyrin julkaisutoiminnallani mielekkäällä tavalla vastaamaan taiteen julkaisemisen muutoksiin, kuten digitalisaatioon ja yleisöjen fragmentoitumiseen. Toisaalta pyrkimyksenä on luoda yhtenäisyyttä ja uutta kulttuuria taidejulkaisemisen sekalaiselle kentälle.