Musiikin maisteri, Master of Opera, laulaja Lehtipuu Jussi

8400 €

Monitaiteisen monologiliike-oopperan konseptin luonti ja käsikirjoitusluonnosten teko

| Yksivuotinen

Apurahajakson aikana tavoitteena on luoda edellytyksiä esittävän taiteen teokselle, jota voisi kutsua monologiliike- tai tanssimonologi-oopperaksi. Oma osuuteni teoksessa on yhtäaikaisesti laulaa, soittaa selloa ja liikkua/tanssia saadakseni aikaan noin tunnin mittaisen monialateoksen, jossa nämä kolme elementtiä ovat saumattomasti kiinni toisissaan. Teoksen sisällön idea lähtee nykyisen individuaalisuuden ajan ja (kadotetun) yhteisöllisyyden välisestä suhteesta käyttäen hyväksi myös klassisia rakkauden ja kuoleman teemoja. Yksi teoksen lähtökohta on löytämäni sellonsoitto- ja kantotekniikka, mikä mahdollistaa täysipainoisen soittamisen seisoen tai liikkuen. Tällöin itse soittimesta tulisi teoksen toinen protagonisti. Toinen tärkeä lähtökohta on pyrkimys löytää laulamisen (tekstin), soittamisen ja tanssimisen ilmaisun yhteisiä nimittäjiä, jotta teoksessa mikään näistä ei ole yksinään päälleliimattua. Vielä kolmas lähtökohta on se, että mukana mahdollisesti oleva elektroniikka, video-, valotekniikka tai vastaava on yhtä lailla elimellisesti kietoutuneena ilmaisuun eikä vain koristele jo olemassa olevaa. Kaikkien näiden ilmaisun elementtien tulisi olla osa teoksen dramaturgiaa, olkookin se narratiivinen tai abstrakti. Kotiresidenssi mahdollistaa kokonaiskäsikirjoituksen teon, mikä kattaa vähintään tekstin, sävellyksen ja liikekielen luonnosten synnyttämistä, toisin sanoen teoksen dramaturgian ja konseptin luomista. Parhaimmillaan libretisteinä toimisivat sekä kirjoittaja, säveltäjä, koreografi että visualisoija. Yhtä lailla kokeilut laulun, sellonsoiton ja liikekielen yhdistämisessä ilmaisujen eri ääripäissä ovat olennainen osa työskentelyä.