Runoilija Saari Stina

50000 €

Monitaiteellisen, runollisen teoksen työstäminen: työnimi “TsundeRe Ra RA RA R”

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

TsundeReRa RA RA R -teoksessa yhdistyvät runous, kuvataide, äänitaide, digitaliset elementit ja essee. Teos tutkii maskuliinisuutta, mieheyttä ja ihmisyyttä. Näitä asioita TsundeReRa RA RA R ei kuitenkaan tutkiskele isä-poika-suhteiden tai mieheyden kuvien kautta, eikä myöskään mediaesitysten, normistojen eikä yhteiskunnan vaatimusten kautta, vaikka tällaisetkin kysymykset ovat teoksessa läsnä. Sen sijaan TsundeReRa RA RA R lähestyy mieheyttä eläytymisen avulla: se juttelee, raivoaa, tulee lähelle, ryhtyy herkäksi, ja pohdiskelee. TsundeReRa RA RA R ei analysoi tai pura toksista miehisyyttä tai muitakaan käsitteitä, vaan pyrkii jyräämään tällaisten diskurssien yli kohti jotakin muuta. TsundeReRa RA RA R ei pyri kritisoimaan, vaan pikemminkin katsomaan läpi, katsomaan sivuun, rakentamaan, penkomaan ja iskemään lukijalle silmää, ja ehdottamaan toisenlaisia mahdollisuuksia. Tämän TsundeReRa RA RA R tekee monitaiteellisen ilmaisunsa voimin. TsundeReRa RA RA Ran kuvallisessa ja runollisessa ilmaisussa on liikettä, riemua, raivoa ja hieman hulluutta. Mielessäni on esimerkiksi: sanoista muodostuva tiiliseinä, joka rikkoutuu, kun lukija kääntelee sivuja. ”Tiiliseinä” koostuisi siis eräänlaisista sanapalkeista, sanaklustereista, jotka "rikkoutuvat" tai muuttavat muotoaan/merkitystään, kun sivua kääntää. Kuvataiteellisiin elementteihin yhdistyvien QR-koodien kautta aukeaa äänimaailmoja, joissa käytetään mm. autojen kiihdytysääniä, räjähdyksiä, sekä eläytyvää, musiikillista luentaa. TsundeReRa RA RA Rasta tulee hauska, epämääräisen eroottinen, sekä haudanvakava teos. Sen erilaiset elementit (digitaaliset, esseistiset, runolliset, kuvalliset) limittyvät toisiinsa ilman väliotsikoita kuin pikaliimalla kokoon kasatun rekka-auton osaset. Riehakkuudestaan huolimatta TsundeReRa RA RA R pyrkii kumartamaan myös vanhan suuntaan: tarkoitus ei ole rikkoa, vaan tuoda jotakin lisää. Ehdottaa. TsundeRe Ra RA RA R on utelias ja yllättävän harkittu mahdollisuuksien tutkimus.