Suomen Lähi-idän instituutin säätiö sr

20000 €

Modernin Lähi-idän yhteiskunnat: Lähi-itää esittelevän verkkokurssin tekeminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Hankkeessa tehdään kaikille avoin, nyky-Lähi-itään keskittyvä, kokonaan itsenäisesti verkossa suoritettava kurssi. Se on suunnattu yliopisto-opintojen alkuvaiheessa oleville, lukiolaisille sekä Lähi-idästä tulleiden maahanmuuttajien kanssa työskenteleville eri alojen ammattilaisille. Lähi-itä on historiallisesti, kulttuurisesti, uskonnollisesti ja maailmanpoliittisesti merkittävä, mutta monine konflikteineen vaikeasti ymmärrettävä alue. Alueelta Suomeen suuntautuva maahanmuutto on myös tehnyt siitä mielenkiintoisen suomalaiselle yleisölle. Kurssi avaa nyky-Lähi-itään liittyviä monimutkaisia kysymyksiä saattaen tieteellistä työtä erilaisille yleisöille. Kurssin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Ixir-verkkokurssit Oy:n toimitusjohtaja FT Inka Nokso-Koivisto, itsekin taustaltaan Lähi-idän tutkija. Suunnittelutyöryhmässä ovat mukana professori Hannu Juusola ja yliopistolehtori Riikka Tuori Helsingin yliopistosta, lukion historian ja yhteiskuntatiedon opettajat Jyrki Lempinen ja Marjaana Juntunen sekä FIMEn asiamies, Lähi-idän tutkija Anu Leinonen. Koko kurssin suorittaminen vie 5–7 tuntia. Sitä voi hyödyntää myös osana yliopisto- tai lukio-opetusta. Kurssi on pitkäikäinen, ja FIME sitoutuu ylläpitämään, päivittämään ja markkinoimaan sitä pitkäjänteisesti. Nyt laadittava kurssi on osa kolmen kurssin sarjaa. Ensimmäinen osa on syksyllä 2022 julkaistu islamkurssi. Kolmas osa keskittyy muinaiseen Lähi-itään. Suurelle joukolle suunnatut avoimet verkkokurssit (MOOC, massive open online course) ovat yleistyneet viime vuosina myös Suomessa. Ihmistieteiden yleistajuistamisen välineenä verkkokursseja hyödynnetään Suomessa kuitenkin hämmästyttävän vähän. Tämä kurssi on uusi avaus siinä mielessä, että sillä pyritään osoittamaan laadukkaiden ja monipuolisten MOOCien hyöty myös ihmistieteissä. Kaikille avoimet verkkokurssit tukevat elinikäistä oppimista ja ovat vastuullisia: niitä voi tehdä vaikka kännykältä bussissa istuessa tai lääkärin vastaanottoa odottaessa.