BSc Biological Sciences Johansson Niko

48900 €

Mitä kulkee lintujen matkassa? Höyhenpuvussa kulkeutuvien sieni- ja jäkälälajien selvitys molekulaarisella lajintunnistuksella

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tässä väitöskirjatyössä tutkitaan lintujen roolia sienten ja jäkälien levittäjinä. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on todettu, että eläimillä – erityisesti linnuilla – voi olla merkittävä rooli sienten ja jäkälien kulkeutumisessa uusille kasvupaikoille. Tutkin tätä lajiryhmien välistä vuorovaikutusta ottamalla rengastettavista linnuista itiöpyyhkäisynäytteitä, joista voidaan tunnistaa höyhenpeitteeseen tarttuneita sieni- ja jäkälälajeja. Lajit tunnistetaan edistyksellisten molekulaaristen lajintunnistusmenetelmien avulla eristämällä, sekvensoimalla ja analysoimalla lintunäytteistä sieni-DNA:ta. Tutkimuksen tuloksena syntyy uutta tietoa sieni- ja jäkälälajien leviämisbiologiasta ja niiden levinneisyysalueiden rakentumisesta, joka on tärkeää taustatietoa tutkimukseen perustuvissa luonnonsuojelupäätöksissä. Lisäksi tutkimus tuottaa uutta tietoa lintujen elintavoista ja käyttäytymisestä. Tutkimus valottaa vielä tuntemattomien lajien välisten vuorovaikutusten merkitystä ekosysteemien toiminnalle sekä korostaa vuorovaikutusten suojeluarvoa.