Emeritusprofessori Niemelä Pekka and working group

12800 €

Mitä Fredrik Henrik af Chapmanin 1750-luvun metsäinventoinnit kertovat Suomen ja Ruotsin vanhoista havupuumetsistä?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida amiraali Fredrik Henrik af Chapmanin inventointiaineiston avulla vanhojen havupuumetsien määrää, ikärakennetta ja sijaintia 1750-luvulla Pohjanlahden Suomen- ja Ruotsin rannikkoalueilla ja osittain sisämaassa. Lisäksi tutkimuksessa verrataan af Chapmanin inventoinnin tuloksia vanhojen havupuumetsien nykytilanteeseen käyttäen hyväksi valtakunnallisten metsien inventointituloksia sekä Suomessa että Ruotsissa. Tutkimus antaa siten käsityksen vanhojen havupuumetsien määrästä ja sijainnista verrattuna nykypäivään. Af Chapmanin suorittama inventointi on tiettävästi Pohjoismaiden ensimmäinen metsäinventointi.