Filosofian tohtori Husgafvel Ville

25600 €

Mindfulness-harjoituksen moderni historia

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Buddhalaisille meditaatioperinteille pohjautuvat mindfulness-menetelmät ovat vakiintuneet 2000-luvulla osaksi länsimaista ja suomalaista valtavirtakulttuuria. Menetelmiä hyödynnetään laajasti niin julkisissa terveyspalveluissa, koulu-, yliopisto- ja yritysmaailmassa kuin kaupallisilla hyvinvointimarkkinoillakin. Tätä kehitystä ovat tukeneet sekä mindfulness-harjoitusten hyötyihin kohdistuva laaja tieteellinen kiinnostus että harjoitusten etääntyminen aiemmista katsomuksellisista viitekehyksistään. Mindfulness-harjoituksen moderni historia on yleistajuinen tietokirja tietoisuustaitojen aasialaisesta ja länsimaisesta kulttuurihistoriasta 1800-luvun lopulta nykypäivään. Se kertoo suomenkielisille lukijoille ensi kertaa, kuinka buddhalaisista meditaatioharjoituksista tuli osa länsimaista valtavirtakulttuuria sekä huippuyliopistojen koulutustarjontaa. Teos perustuu kirjoittajan omaan väitöskirjatyöhön (Husgafvel 2023) ja ajankohtaiseen kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. Tietokirjan avulla mindfulness-menetelmiä työssään hyödyntävät ammattilaiset voivat paremmin ymmärtää mindfulness-menetelmien buddhalaista taustaa sekä uskonnollisen ja ei-uskonnollisen meditaatioharjoituksen välistä suhdetta. Aiheesta yleisemmin kiinnostuneelle lukijalle teos kertoo kiehtovan tarinan modernin buddhalaisuuden, tieteen ja länsimaisen psykologian pitkään jatkuneesta vuoropuhelusta.