PhDm, Dos Sariola Salla and working group (MICROBIAL LIVES: PRACTICES OF NEW HUMAN-MICROBIAL CULTURES)

435900 €

Microbial Lives: Practices of New Human-Microbial Cultures

Nelivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Mikrobit löydettiin jo 130 vuotta sitten, mutta niiden merkitys ihmiskunnan terveyttä edistävänä ja vastustuskykyä ylläpitävänä naapuriyhteisönä on vasta äskettäin tunnistettu. Aiemmasta tiedosta poiketen modernien yhteiskuntien pyrkimys päästä eroon mikrobeista saattaakin olla terveydelle haitaksi. Toisaalta mikrobien monimutkaisten ja muuttuvien vaikutusten ymmärtäminen on elintärkeää myös, sillä lisääntyvä antibioottiresistenssi (AMR) uhkaa ihmis- ja eläinkuntaa. Yhteiskuntatieteellistä mikrobien tutkimusta tarvitaan, koska sekä resistenssi että ylipuhtaus ovat seurausta tavoistamme elää mikrobien kanssa. Lisääntynyt kiinnostus hyvinvoinnin mahdollistavaan naapuruuteen mikrobien kanssa nostaa esille uusia sosiaalitieteellisiä tutkimuskysymyksiä. Projekti tarkastelee mikrobeja ei-inhimillisinä toimijoina kehittäen ainutlaatuisia, monitieteellisiä käsitteitä uudenlaisten ihmisten ja mikrobien yhteiselämän muotojen tutkimukseen. Projektin viisi osatutkimusta tarkastelevat näitä kolmen pääteeman kautta hyödyntäen laadullisia, tilastollisia ja filosofisia menetelmiä. Rinnakkaiseloa, mikrobien hallinnan keinoja sekä uusia eettisiä kysymyksiä käsitellään myös hankkeeseen liittyvissä taiteellisissa ja tieteellisissä työpajoissa. Hankkeen tavoitteena on uuden, kansainvälisessä ja kansallisessa terveyspolitikassa hyödynnettävän tiedon kanavointi terveyspolitiikkaan, eläintenhoitoon ja lääketieteelliseen tutkimukseen, sekä hapatusperinteiden aktivoiminen.