Filosofian tohtori Mustamo Aila

113000 €

Metsäsuhteen muutokset ja vaikuttavuus suomalaisessa black metal -musiikkialakulttuurissa

Tutkimuksessa selvitetään metsän ja kansallisen ääriajattelun kohtaamisia suomalaisessa black metalissa 2020-luvulla. Tutkimuksessa kysytään, millaista metsäajattelua suomalaisessa black metal -alakulttuurissa esiintyy ja millaista yhteiskunnallista merkitystä sillä on tilanteessa, jossa sekä luontokato että nationalismi ovat politiikan keskeisiä kysymyksiä. Black metalissa luontoa on kuvattu 1990-luvulta asti kansallisromantiikan hengessä. Luontokuvauksessa ovat korostuneet synkät metsät, jylhät vuoret, talvi ja pimeys. Metsä on symboloinut erillisyyttä ihmisten maailmasta ja nykyajan yhteiskunnasta, ja sinne on menty kokemaan suuria tunteita. Viime vuosina black metal -yhteisössä on noussut esiin uudenlaista ympäristöajattelua, jossa otetaan kantaa ajankohtaisiin ympäristöongelmiin ja jolla näyttäisi olevan yhteys kansallismieliseen ääriajatteluun. Tutkimus perustuu etnografiseen kenttätyöhön. Sen aineisto koostuu haastatteluista, internetkyselyn vastauksista ja kenttätyömuistiinpanoista. Tutkimuksen tulokset julkaistaan vertaisarvioituina englannin- ja suomenkielisinä artikkeleina tiedelehdissä. Lisäksi tutkimustuloksia tuodaan yleistajuisina artikkeleina ja podcasteina sekä tutkittavan yhteisön että suuren yleisön saataville. Black metalin tutkimuksen kautta päästään käsiksi niihin pinnan alla olemassa oleviin yhteiskunnallisiin keskusteluihin, joita ei vielä käydä valtavirtayhteiskunnan julkisuudessa. Tutkimuksessa pystytään pureutumaan meneillään olevaan kulttuurinmuutokseen marginaalin ja valtavirran rajapinnassa. Tutkimus on itsenäistä jatkoa Koneen Säätiön rahoittaman Fasismin lumo ja affektiivinen perintö suomalaisessa kulttuurissa -hankkeen suomalaista black metalia käsittelevälle osatutkimukselle.