Väitöskirjatutkija Staniszewska Alicja

100200 €

Metsän puremat: maahanmuuttajien näkökulmat metsiin, punkkeihin ja ilmastonmuutokseen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Maahanmuuttajille järjestetyillä vaelluksilla ja marjanpoimintaretkillä kuulin monien pelkäävän punkkeja, kun toiset osallistujat kiristivät hermostuneesti hijabejaan ja huppareitaan estääkseen hyönteisten pääsyn heidän hiuksiinsa ja iholleen. Ilmoitettujen punkkiin liittyvien sairauksien määrä kasvoi Suomessa yli 70 % vuodesta 2012 vuoteen 2021 (THL, 2021). Silti ajan viettämistä metsässä tuetaan maahanmuuttajien kotoutumisprosessin aikana avaimena suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämiseen (Gentin ym., 2018). Maahanmuuttajat kokevat Suomen metsät eri tavoin ja usein kutsuvat metsiä vaarallisiksi paikoiksi. Koska punkit voivat tunkeutua ihmiskehon rajojen läpi ja kantaa tauteja, ne herättävät usein pelkoa ja inhoa, ja jotkut haluavat jopa poistaa tai vähentää punkkikantaa (Lillbroända-Annala, 2022). Tämä muistuttaa mahdollisesta korrelaatiosta lajismin ja rasismin retoriikan välillä, jota voidaan pitää ilmastokriisin oireena paikallisessa kontekstissa (Schaberg, 2020). Tutkin, kuinka Suomen maahanmuuttajien käsitykset, käytännöt ja metsien kulttuurisidonnaiset merkitykset risteytyvät erilaisiin käytäntöihin ja keskusteluihin punkeista ja Lymen taudista ilmastonmuutoksen kontekstissa sekä rinnakkaiselon kanssa monilajisissa yhteiskunnissa. Tämän takia teen kenttätutkimusta Etelä- ja Keski-Suomessa, missä punkkikanta on Suomen suurin (Laaksonen ym., 2017). Kerään dataa monilajisilla etnografisilla menetelmillä: osallistuvalla havainnoinnilla, metsäkävelyillä, haastatteluilla ja kartoituksella. Datan analysointiin käytän kriittistä diskurssianalyysiä ja noudatan kriittisen kuvauksen menetelmää. Tutkimuksen tavoitteena on tarjota etnografisen tutkimuksen kautta turvallinen ja helpotettu keskustelualusta, joka humanisoi maahanmuuttajien kokemuksia, tukee osallisuutta ja haastaa vakiintuneet normit. Rahoituksen saaminen edistää akateemista uraani tarjoamalla välttämättömiä resursseja syvälliseen tutkimukseen, ammatilliseen kehitykseen ja merkittäviin panoksiin alalleni.