Grants and residencies

Research and art

Käsikirjoittaja, tutkija Koskinen Kristiina

76700 €

Metsän käsitteellinen kehkeytyminen

Tämän taiteellisen tutkimuksen tavoitteena on avata uusia näkökulmia ja ymmärtämisen tasoja metsäluonnosta ja metsän käsitteestä keskusteluun. Lisäksi tutkimus tuottaa metodologista ymmärrystä luovan käsikirjoittamisen hyödyntämisestä tutkimustyössä. Metsä kantaa käsitteenä sisällään paljon enemmän kuin sen virallinen määritelmä (esim. FAO ja UNEP 2020). Metsiä koskevien näkemysten takaa on hahmotettavissa esimerkiksi tarinoita, muistoja ja tunteita, joita on harvoin mahdollisuus nostaa keskusteluun tilannetiedon rinnalle. Puhumme metsistä yhtenäisenä ilmiönä, vaikka törmäämme jatkuvasti näkemysten ristiriitaisuuteen. Tässä tutkimuksessa polku metsään alkaa lyhytdokumentista, jonka keskiössä ovat metsäekosysteemiä määrittävät prosessit sekä metsän käsitettä muokkaavat materiaalis–diskursiiviset käytännöt: olen etsinyt metsän mielikuvia esimerkiksi kauhuelokuvien tunnelmista, erilaisista metsäkuvastoista, poliittisista väittelyistä, oppikirjoista ja metsäkylvyistä. Toimin teoksen käsikirjoittajana ja tuottajana helmikuusta syyskuuhun 2023. Kaksivuotinen tutkimustyö syventyy tunnistamaan ja sanallistamaan teoreettisen ajattelun, metsäkäsitysten ja esitetyn metsän suhteita. Sen uusmaterialistinen teoriakehys tuottaa näkökulman alati kehkeytyvään ja erilaisten prosessien leimaamaan metsään. Tutkimus vastaa kolmeen kysymykseen: 1. Millainen on prosessuaalisesti ymmärretty audiovisuaalinen metsä? 2. Millaista tietoa käsikirjoittamisen prosessi tuottaa tutkimusmenetelmänä? 3. Mitä dokumentaarinen kuvittelu voi tuoda metsäkeskusteluun? Tutkimus tuottaa siis tietoa siitä, miten lyhytdokumentin käsikirjoittaminen ja audiovisuaalinen kerronta voivat osallistua luonnon uudelleen ymmärtämiseen ja siten kestävyysmurroksen edistämiseen. Kyse on taiteellisesta tutkimuksesta, joka kytkeytyy myös ympäristöhumanistiseen tutkimusalaan.