Compensate-säätiö

282000 €

Metsän arvo

Metsän arvo -hanke ravistelee suomalaista metsätalouskeskustelua tuomalla näkyväksi kehittyvät hiili- ja luontoarvomarkkinat ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumisessa. Tiedolle ja rohkealle keskustelulle on huutava tarve, koska ilmasto lämpenee ja luonnon monimuotoisuus vähenee kiihtyvällä vauhdilla. Samaan aikaan paikalleen jumittunut keskustelu suomalaisten metsien arvosta estää uusien avauksien syntymisen. Hanke haastaa nykyistä käsitystä metsän tuomasta arvosta omistajalleen ja esittää hiili- ja luontoarvomarkkinat varteenotettavana tulonlähteenä metsänomistajille. Hanke tuottaa selvityksen nopeasti kehittyvistä hiili- ja luontoarvomarkkinasta. Selvitystä varten toteutetaan haastatteluja ja kirjallisuuskatsaus. Hanke kehittää ja julkaisee helppokäyttöisen verkkopohjaisen laskurin, jonka avulla metsänomistajat ja muut tahot voivat arvioida metsän taloudellista arvoa hiili- ja luontoarvomarkkinoilla. Hanke osallistaa metsänomistajat laskurin kehitykseen ennen ja jälkeen laskurin julkaisun. Selvitys ja laskuri tuovat vaikeasti ymmärrettävään aiheeseen konkretiaa, joka toimii laajan viestintäkokonaisuuden pohjana. Hanke tuottaa kolme journalistista artikkelia, 16 blogikirjoitusta ja kolme mediatiedotetta. Aloitus-, väli- ja lopputapahtuma kokoavat monialaisen ja -tieteisen joukon keskustelemaan suomalaisten metsien roolista hiili- ja luontoarvomarkkinoilla. Hankkeen toteuttaa kokenut ja monialainen työryhmä. Hankkeen vastuullinen päätoteuttaja on Compensate-säätiö, joka on suomalainen ajatusjohtaja vapaaehtoisen hiilimarkkinan ja päästökompensoinnin alalla. Metsäpalvelu Arvometsä Oy on metsämallinnukseen ja metsäsuunnitteluun erikoistunut yritys, joka kehittää laskentamenetelmät perustuen tieteellisiin vertaisarvioituihin artikkeleihin. Adventure Club kehittää laskurille houkuttelevan käyttöliittymän. Vapaa toimittaja Mikko Pelttari kirjoittaa journalistiset artikkelit.