Grants and residencies

Research and art

Voima-lehti / Voima Kustannus Oy

179000 €

Metsämedium: Tieteen, taiteen, aktivismin ja journalismin kohtaaminen suomalaisessa metsässä

Voima-lehti on historiansa aikana antanut suomalaisen journalismin kentällä äänen moninaisille näkökulmille, jotka ovat nousseet valtamediassa esiin hitaammin. Hankkeessa jatketaan tätä perintöä ja luodaan toimintamalli metsäjournalismin edistämiseksi uusilla media-alustoilla. Hankkeessa perustetaan Voimalle erillinen yksikkö, joka tuottaa faktapohjaista kansantajuistettua journalistista tietoa metsään liittyvästä tieteellisestä tiedosta sekä toimii kohtaamisalustana erilaisille metsään liittyville ilmiöille. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi aktivismi, politiikan ja talouden suhde luontoarvoihin, metsän kulttuurinen merkitys ja urbaanin elämäntavan yhteys metsään. Lisäksi hankkeen myötä syntyvä alusta toimii alustana taiteelliselle ilmaisulle ja kulttuurijournalismille, jota ohjaa vahva temaattinen kiinnostus metsiin. Hankkeen myötä luodaan avustajaverkosto, joka yhdistää alustana teemaan eri tavalla suhtautuneita kirjoittajia, tutkijoita ja taiteilijoita. Avustajaverkoston tavoitteena on pitää huoli näkökulmien ja tekijöiden moninaisuudesta. Hanke katsoo aihettaan eri näkökulmista ja toimii alustana myös vähemmistöjen äänen korottamiseksi metsäkeskustelussa. Kaikille hankkeen avustajille ja tekijöille maksetaan asiallinen korvaus tehdystä työstä. Hankkeen ytimessä on paitsi sisällöllinen laadukkuus, myös sen levittäminen laajasti eri media-alustoille. Hanke löytää yleisönsä perinteisten journalismin kanavien lisäksi sosiaalisesta mediasta. Näin toimittajan ja avustajaverkoston työt pääsevät sujuvasti mahdollisimman laajaan levitykseen ja tavoittavat myös sellaisia yleisöjä, joita muuten ei tavoitettaisi. Hanke pyrkii kestonsa aikana sellaiseen vakiintumiseen, joka mahdollistaa työskentelyn jatkamisen rahoituskauden päätyttyä. Tavoitteena on, että hankkeen myötä syntyy kehittyvä alusta laadukkaalle metsäjournalismille.