Grants and residencies

Research and art

Tutkija, kuraattori, koreografi Herrala Satu and working group

92150 €

Metsä geopolitiikan näyttämönä -hanke Uruguayssa ja Suomessa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Nelivuotinen

Metsä geopolitiikan näyttämönä on nelivuotinen taide- ja tutkimushanke, jonka puitteissa tuotetaan esityksiä ja tapahtumia sekä tehdään taiteellista tutkimusta Uruguayssa ja Suomessa. Hanke toteutetaan aikana, jolloin UPM Kymmene -metsäteollisuusyhtiö rakentaa uutta sellutehdastaan Paso de los Torosissa Uruguayssa, ja se tutkii taiteen roolia ja mahdollisuuksia yhteiskunnallisten muutosten keskellä. Hanke pyrkii tuomaan esiin näkökulmia ja kysymyksenasetteluja siitä, miten geopoliittiset voimat muuttavat elinkeinorakennetta, maisemaa, kulttuurisia käytäntöjä ja sosiaalisia suhteita, sekä nivomaan yhteyksiä ihmisten ja yhteisöjen elämäntarinoiden välille eri mantereilla. Taiteelliset prosessit pystyvät liikkumaan eri diskurssien ja toimintakenttien välimaastossa ja tuomaan niiden välisiä yhteyksiä, ristiriitaisuuksia, kohtaamis- ja hankauspintoja esiin. Hanke haluaa myös herättää keskustelua uuskolonialismista ja suomalaisen metsäpolitiikan roolista osana globaalia toimintakenttää. Hankkeen puitteissa tehdään esitys Caranchon vankilassa Uruguayn ja Brasilian rajalla ja esitetään sitä FIDAE-festivaalilla Montevideossa (2021), tuodaan vierailuesitys Uruguaysta Suomeen ja järjestetään keskustelutapahtuma (2022), tehdään kolmen vuoden ajan laajaa taustatutkimusta, jonka pohjalta tuotetaan uusi näyttämöteos Kansallisteatteriin sekä yleisölle suunnattu taiteellisen tutkimuksen tapahtuma (2023).