Väitöskirjatutkija Jernberg Susanna

35200 €

Merien luonnon monimuotoisuudesta ekosysteemipalveluihin: vuorovaikutus, vaihtoehtoiset käyttötavat ja yhteisvaikutukset

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Merien tila vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, ja myös Itämeri tuottaa meille monia hyödykkeitä eli ekosysteemipalveluita. Näihin kuuluvat kaikki virkistäytymisestä ravintoon ja meriluonnon tuottamaan ravinteiden kierrätykseen. Ihmispaineet merissä ovat voimakkaampia kuin koskaan aikaisemmin historiassa, mutta siitä huolimatta emme ole varmoja, kuinka paineet vaikuttavat merien meille tarjoamiin ekosysteemipalveluihin. Lisää tietoa tarvitaa siitä, kuinka meriluonto eli eri elinympäristöt ja lajit tuottavat ekosysteemipalveluita, ja mitkä ovat linkit näiden välillä. Tässä tutkimuksessa perehdytäänkin Itämeren monimuotoisuuden tilan arviointiin ja tilan indikaattoreihin sekä siihen, millaisia hyötyjä merten monimuotoisuus ihmisille tuottaa. Tutkimuksessa koostetaan myös jo olemassa olevaa tietoa Itämeren elinympäristöjen tuottamista palveluista käyttökelpoisempaan muotoon. Lisäksi tutkimuksessa tuotetaan malli, jonka avulla pystymme arvioimaan merialueilla tehtävien päätösten vaikutuksia niin meren ekosysteemissä, sen tuottamissa palveluissa kuin myös meren eri käyttäjäryhmissä. Meren tilaa kuvaavia indikaattoreita arvioidaan pitkäaikaisseuranta-aineistojen avulla ja mallia varten kerätään kyselytutkimusaineistoa meren käyttäjiltä. Tutkimuksen tulokset edistävät meriluonnon ja merten käyttäjien tuomista päätöksentekoprosessiin ja näin merten kestävää käyttöä nyt ja tulevaisuudessa.