valo- ja kuvasuunnittelija, taiteilija Niemelä Ina and working group (Mehiläisten seura / The Bee Company)

7500 €

Mehiläisten seura / The Bee Company – kestollinen ja elävä teossarja mehiläisten ja ihmisten elämismaailmojen risteymistä, herkistymisestä ja taipumisesta toisten rytmeihin.

Mehiläisten seura / The Bee Company on kestollinen ja elävä teossarja mehiläisten ja ihmisten elämismaailmojen risteymistä, herkistymisestä ja taipumisesta toisten rytmeihin. Etsimme ja harjoittelemme uusia työ- ja olemisen tapoja nöyrempään ihmisyyteen ja epävarmempaan tulevaisuuteen. Käytämme etnografisia tutkimusmetodeja, erityisesti inspiroituen monilajisesta etnografiasta, mikä tarkastelee sitä, miten ihmiselämät kietoutuvat ei- ihmislajeihin. Teoksessa on kyse monimuotoisuuden ymmärryksen harjoittamisesta ja taiteellisesta työstä itsessään; vaihtokaupoista, ruumiillisuudesta, kohtaamisesta, ei-kielellisestä kommunikaatiosta ja sitoutumisesta. Mehiläisten seura kytkeytyy syvällisesti tarpeeseen tehdä asioita uudella tavalla; päätyä eri paikkaan kuin mistä on lähtenyt liikkeelle ja nähdä tie ulos näköalattomuudesta, sekä jakaa tämä prosessi avoimesti yleisön kanssa. Työryhmämme on joukko alansa kiinnostavimpia ja monialaisimpia tekijöitä, joka takaa että projektin vielä nimeämättömät lopputulemat tulevat olemaan häikäiseviä, koskettavia ja tärkeitä. Me olemme: Ina Niemelä (koollekutsuja, mehiläistarhaaja), Suvi Tuominen (tanssija, arkeologi), Marlon Moilanen (tanssija, tohtorikoulutettava), Ingvill Fossheim (skenografi, biotaiteilija) ja Aino Aksenja (valokuvataiteilija). Työtapamme ovat systemaattisia ja työläitä, kuuntelevia ja mukautuvia. Mehiläiset kiinnostavat monia ja aloitamme laajan taiteiden, tieteiden ja ammattien välisen keskustelun ja punomme rihmastoja ja siltoja ihmisten, mehiläisten ja suunnitelmien välille. Mehiläisten seura on paikka missä mahdolliset tulevaisuudet muotoutuvat .