Grants and residencies

Other cultural work

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry

40000 €

Matkalla marginaalista valtavirtaan -Mentorointi ja portinvartijavalmennus vammaisten taiteentekijöiden urapolkujen kirittäjäksi

Muu kulttuurityö | Ponnistusapuraha

Taide- ja kulttuuriala näyttäytyy toimialana, jolla vammaisten ja viittomakielisten henkilöiden ammattimainen toimiminen on vähäistä, haasteellista ja usein käytännössä lähes mahdotonta. Vammaisten taiteilijapolut yleensä eriytyvät jo varhaisessa vaiheessa ja he jäävät esim. taidealan oppilaitosten mentorointitoiminnan ulkopuolelle. Hankkeessa kartoitetaan olemassa olevaa mentorointitoimintaa ja luodaan mentorointimalli, joka tavoittaa vammaisia tekijöitä ja mahdollistaa vammaisten taiteentekijöiden urakehitystä. Toimintamallin luomiseksi etsitään tarvittavat toimijat ja luodaan, myös maantieteellisesti, mahdollisimman laajat verkostot. Rakennetaan myös koulutusmalleja valmentamaan sekä mentoroijia että mentoroitavia. Samalla tavoitteena on koulia taidekentän toimijoita toimimaan yhdenvertaisemmin ja tekemään osallistumista mahdollistavia mukautuksia. Hanke yhdistää vammaisalan kulttuuritoimijoita ja taidekentän toimijoita. Kulttuuria kaikille -palvelun pääkumppani hankkeessa on vammaisjohtoinen Kulttuuriyhdistys Suomen EuCrea ry, joka edistää vammaisten taiteilijoiden mahdollisuuksia ja on esim. vuosittain pidettävän Cross Over -festivaalin tuottaja. Verkostoon kutsuttavia muita yhteistyötahoja ovat vammaiskentän kulttuuritoimijat, kulttuurialan koulutuksia tarjoavat oppilaitokset, mentoroinnin asiantuntijat ja kulttuurialan yhdenvertaisuutta edistävät tahot.