FT Virtanen Susanna and working group

140600 €

Mansin kielen alkeisoppikirjan toimitustyö ja julkaisu

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Kansainvälinen työryhmämme toimittaa ja julkaisee modernin pedagogiikan mukaisen mansin kielen alkeisoppikirjan. Hanke on tutkimusperusteinen. Mansi on Länsi-Siperiassa puhuttu suomen etäinen sukukieli, jolla on tällä hetkellä noin 1000 puhujaa. Kieli on vakavasti uhanalainen, mutta paikallisin voimin ylläpidetään suppeaa mansinkielistä mediaa ja kulttuuritoimintaa. Mansia opetetaan paikallisissa kouluissa lapsille äidinkielenä tai vieraana kielenä, mutta sitä ei käytetä opetuskielenä. Paikallisessa Jugran yliopistossa Hanti-Mansijskissa mansin kielen tutkimus ja opetus on käytännössä ajettu alas, joten ulkomaisten tutkijoiden apu ja resurssit ovat välttämättömiä oppikirjahankkeen toteuttamiseksi. Kunnollisen oppikirjan puute on pitkään ollut este mansin nykykielen tasokkaalle opetukselle länsimaisissa yliopistoissa. Työryhmäämme kuuluu yksi suomalainen ja yksi unkarilainen alan postdoc-tutkija sekä mansia äidinkielenään puhuva kieliaktivisti ja toimittaja, jolla on myös mansin kielen opettajan koulutus. Kaikilla ryhmän jäsenillä on pedagoginen koulutus ja kokemusta kielten opettamisesta. Hankkeessa hyödynnetään työryhmän omaa tuoretta tutkimuksellista tietoa, pedagogista ammattitaitoa sekä natiiviasiantuntijan äidinkielen taitoa. Työ suoritetaan Helsingin yliopistossa ja Hanti-Mansijsikissa. Oppikirja julkaistaan Suomalais-Ugrilaisen Seuran "Apuneuvoja suomalais-ugrilaisten kielten opiskelua varten – Hilfsmittel für das Studium der finnisch-ugrischen Sprachen" -sarjassa. Kirjan apukieleksi tulee englanti, ja sen avulla voi saavuttaa Eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen suullisen ja kirjallisen kielitaitotason B1. Oppikirjasta tulee funktionaalis-deskriptiivinen: käytännön kielitaitoon tähtäävä mutta kuitenkin kielen rakenteet tarkasti kuvaava. Kirjan oheismateriaaliksi tuotetaan verkkosivusto, jolle ladataan mm. äänimateriaaleja.