FM Reinikainen Jaakko

30000 €

Making Meaning: A study in foundational semantics

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Mistä sanat saavat merkityksensä? Minkälaisessa episteemisessä suhteessa olemme merkityksiimme? Onko olemassa faktoja siitä, mikä tietyn sanan merkitys on? Väitöstutkimukseni tarkoituksena on kriittisesti tarkastella valikoituja filosofisia teorioita, jotka pyrkivät vastaamaan oheisiin perustaviin kysymyksiin merkityksen luonteesta. Yleisen teoreettisen taustan työlle muodostaa niin kutsuttu Kripkensteinin paradoksi, joka juontuu Saul Kripken Ludwig Wittgeinsteinin myöhemmistä kirjoituksista koostamaan luentaan. Lyhyesti ilmaistuna paradoksi haastaa meidät selittämään, miten on mahdollista, että sanoilla on määrätyt merkitykset. Väitöskirja jakautuu kolmeen päälukuun. Ensimmäisen luvun keskeinen tarkoitus on osoittaa, että lukuisista yrityksistä huolimatta Kripkensteinin paradoksiin ei vieläkään ole annettu suoraa ratkaisua. Argumentoinkin, että tämä antaa aihetta muokata eräitä keskeisimpiä oletuksia merkityksen teoriassa. Lukujen kaksi ja kolme tarkoitus taas on kritisoida eräitä vaihtoehtoisia tapoja oppia paradoksista, tärkeimpänä näistä Robert Brandomin ekspressivistinen teoria.