Grants and residencies

Research and art

IC-98 Oy

276375 €

Maaperää puhdistavan, hiiltä sitovan puisto- ja hauta-alueen perustaminen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Luonnontuhopuisto on luonnontuhon muistomerkiksi ja kaikkien eliölajien hautapaikaksi maisemoitu pilaantunut maa-alue, jossa maaperä maisemoidaan ja puhdistetaan luonnollisin menetelmin niin, ettei tuhoa kätketä ja unohdeta. Yhteiskuntasopimuksen rinnalle tarvitaan luontosopimusta, joka kattaa ihmisen lisäksi ympäristön ja muut eliöt. Pitävän sopimuksen pohjana toimii parhaiten syvä, jaettu kokemus. Luonnontuhopuisto on uuden luontosopimuksen emotionaalinen perusta. 1. Tuhon muistomerkkinä se toimii muistutuksena ja varoituksena; 2. tarjoaa esimerkin maaperän luonnollisesta puhdistamisesta fytoremediaation keinoin; 3. antaa maisemapuistona paikan luontosuhteemme pohdiskeluun; 4. osoittaa velkamme Maalle ja maksaa sen takaisin a) puhdistamalla maaperää; b) elvyttämällä sitä edesmenneiden tuhkilla; c) altistamalla itsemme ritualistisesti elokehän saasteille. 5. palauttaa alueen hautarauhan turvaamana takaisin Maalle Luonnontuhopuisto koostuu konkreettisista elementistä: 1. maisemoitu alue, jolle istutetaan maata puhdistavia kasveja 2. portit 3. läpi kulkeva polku 4. epäpuhtaudet imeneistä materiaaleista rakennettu kappeli 5. hautapaikat ihmisten ja eliökumppaneiden tuhkille. Puistoa ei ensi vuosien jälkeen hoideta vaan korostuu elinkaari, jossa alue käy läpi ekologisen sukkession. Ennallistamisen sijaan painotetaan uuden ekosysteemin ajatusta, joka sallii vieraslajien avun. Puisto täydellistyy, kun polku, istutukset ja arkkitehtuuri ovat sulautuneet ympäröivään maisemaan.