Grants and residencies

Research and art

Käsikirjoittaja, tutkija Koskinen Kristiina

38800 €

Lyhytdokumentin käsikirjoittaminen ja tuotanto

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Haen Koneen Säätiöltä rahoitusta väitöskirjani osakokonaisuuteen perustuvan lyhytdokumentin käsikirjoittamiseen ja tuotantoon. Tutkimuksellinen, mutta myös poeettinen lyhytdokumentti etsii ja esittää metsän ei-inhimillistä toimijuutta uusmaterialistisen teorian kautta tarkasteltuna. Konkretian tasolla lyhytdokumentti perustuu eteläsuomalaisen metsän uudelleen näkemiseen. Sen keskiössä ovat eläinlajien ja yksilötarinoiden sijaan metsäekosysteemin prosessuaalisuus ja vuorovaikutus. Se alleviivaa, että ajattelemalla toisin voi katsoa ja nähdä toisin. Samalla se pyrkii löytämään visuaalisesti ja auditiivisesti kiehtovia tapoja ilmaista tätä todellisuuden uudelleen ymmärtämistä. Lyhytdokumenttini myös selittää teoreettisen ajattelun ja luontokäsitysten suhdetta. Joulukuussa 2022 julkaistavan väitöskirjani yksi tapaustutkimus tarkastelee ei-inhimillisen toimijuuden ymmärtämistä ja esittämistä valtavirran luontodokumentissa. Luonnossa ilmenevän toimijuuden luonne ymmärretään nk. materialistisen käänteen myötä merkittävästi aiempaa laveammaksi ja vähemmän kausaaliseksi. Tämä haastaa myös luonnon esittämisen konventioita, sillä perinteiset luontodokumentit ovat usein rakentuneet sympatiaa herättävien yksilötarinoiden varaan. Tämän osakokonaisuuden teoreettista kehittelyä haluan nyt muokata ja käsikirjoittaa audiovisuaaliseen muotoon. Lyhytdokumenttini soveltaa havaittuja mahdollisuuksia ja tutkii, mitä materian uudelleen ymmärtäminen aktiiviseksi ja dynaamiseksi tarkoittaa lajityypiltään vapaamman dokumentaarisen luonnon esittämisen kohdalla. Olen käyttänyt tutkimustyössäni käsikirjoittamisen menetelmää, joka perustuu työhistoriaani tv-dokumenttien ja erilaisten dokumentaaristen videoiden käsikirjoittajana. Metsäaiheisen lyhytdokumentin käsikirjoittamisessa on avuksi myös ensimmäinen koulutukseni, sillä valmistuin vuonna 2005 Helsingin yliopistosta pääaineenani metsänhoitotiede ja laajana sivuaineena ympäristönsuojelutiede.