Grants and residencies

Research and art

Medianomi (AMK) Autere Lauri and working group (Lusto)

209700 €

Lusto – Metsäliikkeen ensimmäiset vuosirenkaat

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Käsillä ovat kasvavan ja kypsyvän Metsäliikkeen ensimmäiset toiminnan vuodet ja vuosirenkaat, lustot. Hankkeessa toimimme siltana tiedemaailman, ekologisesti orientoituneen taidekentän ja suoremman toiminnan tekijöiden välillä. Tuemme uuden kansanliikkeen toimijoiden muutosvoimaista metsiensuojelutyötä kohtauttamalla tutkijat, taiteilijat ja uuden sukupolven aktivistit ja jalkauttamalla tiedettä kolmen koulutuskokonaisuuden muodossa. Jalkauttamisen painopiste on erityisesti metsäekologisen tiedon, kulttuurintutkimuksen ja kestävyysmurrosta edistävän sosiaalisia keikahduspisteitä koskevan ymmärryksen saralla. Tavoite on tuoda relevantein ja ajankohtaisin tieto akuuttien metsäkeskustelujen osaksi ja tueksi paikallistasolla, ja lisätä uuden metsiensuojelusukupolven kokemusta pystyvyydestä ja tasavertaisesta vaikuttamisesta. Annamme hankkeessa myös laajat mahdollisuudet journalistis-taiteelliseen osallistumiseen metsämurrosta taltioivan Lusto-julkaisun parissa, sekä jaamme ajankohtaisinta tietoa metsien tilanteesta kehittämällämme verkkoalustalla ja sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi tuotamme kuumaa metsädebattia käyville paikkakunnille sijoittuvia tapahtumia, näyttelyitä ja taiteellisia interventioita. Työryhmämme jäsenet tuntevat omakohtaisesti uuden sukupolven ympäristöaktivismin toimintatapoja ja kehitystarpeita. Hankkeen kautta rakentamiamme polkuja seuraten uudet ja vanhat metsäaktiivit sekä laajempi yleisö saavat kattavat eväät metsävaikuttamiseen: yleistajuistettua tutkimustietoa, laajat mahdollisuudet taiteellis-journalistiseen osallistumiseen sekä sosiaalisesti kestävän yhteisön. Onnistuessaan hankkeemme konkretisoituu useampina pystyssä pysyvinä boreaalisina metsinä ja elpyvinä ekosysteemeinä Suomessa, Ruotsissa ja rajat ylittävällä Saamenmaalla.