FT, dosentti Hautala Johanna and working group (LuotAI)

289100 €

Luovuus tekoälyn ajalla (LuotAI) – ihmisen ja tekoälyn yhteinen luova prosessi arkielämän tilassa tieteessä ja taiteessa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

LuotAI on rohkea avaus: näemme itsenäisesti oppivan tekoälyn uutena toimijana ihmisen rinnalla luovassa prosessissa. Tekoälyn myötä luova prosessi muuttuu perustavanlaatuisesti. Toisin kuin luovan tekoälyn kehittäjät, väitämme, ettei tekoälyn tarvitse olla luova yksin tai ihmisen kaltaisesti. Tekoälyn ajalla ihminen ja tekoäly ovat luovia yhdessä. Haastamme ohuen empiirisen tutkimuksen ihmisen ja tekoälyn yhteisestä luovuudesta, joka on tuotettu irrallaan siitä arkielämän prosessista ja tilasta, jossa luovuus tapahtuu. On aika määritellä luovuus tekoälyn ajalla uudelleen: ihmisen ja tekoälyn yhteisessä luovassa prosessissa ja siinä arkielämän tilassa, missä se tapahtuu. LuotAI tutkii ihmisen ja tekoälyn yhteistä luovaa prosessia arkielämän tilassa tieteessä, taiteessa ja niiden rajapinnalla. Kehitämme uuden analyysimenetelmän, jolla saadaan neljän vuoden ajan tarkkaa tietoa (i) luovasta prosessista arkielämän tilassa, (ii) luovuuden hetkistä ja (iii) syntyvistä tuloksista, joita arvioidaan luovina (tai ei), sekä tekoälyn roolista jokaisessa vaiheessa (i-iii). Keräämme noin 50 tutkijalta ja taiteilijalta haastattelut, videoidut tekoälydemonstraatiot ja tulosten arviot. Analysoimme tarkasti noin 12 tutkijan ja taiteilijan luovaa prosessia kartoittamalla liikkumista, tunnetiloja, luovia hetkiä ja syntyviä tuloksia. Vastaavaa pitkäaikaista empiiristä tutkimusta luovasta prosessista arkielämän tilassa ei ole koskaan aiemmin tehty.