Filosofian tohtori, toimittaja Talaskivi Katri and working group

166000 €

Luottamus ja epäluottamus apurahansaajien ja yksinyrittäjien viranomaiskohtaamisissa ja heitä koskevassa julkisessa keskustelussa

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tässä tutkimushankkeessa selvitämme, millaisista luottamuksen ja epäluottamuksen kokemuksista viranomaisia kohtaan puhuvat suomalaiset apurahalla tai yksinyrittäjänä työskentelevät kirjallisuuden, kustannusalan ja esittävien taiteiden ammattilaiset sekä humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutkijat, sekä toisaalta, millaista julkista puhetta taiteen ja kulttuurin alojen ammattilaisista tuotetaan. Tutkimuksen aineisto muodostuu kirjoitelma- ja haastatteluaineistoista. Julkisen keskustelun sisältöjä tutkimme eduskuntakeskustelujen sekä median toimituksellisten mielipidekirjoitusten kautta. Olemme rajanneet tarkasteltavien alojen joukon sillä perusteella, että aloille on hyvin tyypillistä vuorottelu apurahasuhteiden, määräaikaisten työsuhteiden, freelancer-työn ja jopa palkattoman työn välillä. Tämän vuorottelun vuoksi näiden alojen ammattilaiset ovat usein tekemisissä työttömyysturvasta vastaavien viranomaisten kanssa. Lähestymme aineistojamme luottamuksen ja epäluottamuksen käsitteiden kautta.