Grants and residencies

Research and art

VTM, muusikko Komi Sanna

45300 €

Luontoon kuuluminen – Belonging in nature

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Luontoon kuuluminen – Belonging in nature tutkii ihmisen suhdetta ympäristöönsä ihmisten ja susien välisen ristiriitaisen ja monimutkaisen yhteiselon näkökulmasta. Tieteellis-taiteellinen projekti koostuu kahdesta osasta: väitöskirjasta, ja sen aihetta ja materiaalia käsittelevästä kokeellista nykyklassista ja popmusiikkia yhdistelevästä albumista. Vaikka nykymuotoinen luonnonsuojelu tuottaa monesti tuloksia rajatuissa konteksteissa, laajalla mittakaavalla katsottuna se ei ole pystynyt pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Tämä tutkimus etsii radikaaleja vaihtoehtoja nykyisille luonnonsuojelun käsityksille ja menetelmille, ja tutkii mahdollisuuksia uudistaa sekä luonnonsuojelun teoriaa että käytäntöjä kohti post-kapitalistista, ihmisiä ja ei-ihmisluontoa kokonaisuutena tarkastelevaa yhteiselollista luonnonsuojelua (convivial conservation.) Sen keskeinen hypoteesi on, että voimakasta vastustusta tiettyjä luonnonsuojelun muotoja, kuten susien suojelua, kohtaan ei voi ymmärtää irrallaan laajemmasta historiallisesta, kulttuurisesta, poliittisesta ja taloudellisesta kontekstista, ja näin ollen luonnonsuojelun tulisi sisältyä yhteiskunnan poliittisiin ja taloudellisiin rakenteisiin. Käsittelemällä tutkimusaineistoa ja tutkimuksen teoreettista viitekehystä tieteellisen kirjoittamisen lisäksi täysin toisenlaisen median - musiikin - keinoin, projekti pyrkii laajentamaan käsityksiä sekä tieteen tekemisestä että säveltämisen ja sanoittamisen merkityksistä. Projektin taiteellisen osuuden tavoitteena on paitsi syventää väitöskirjatutkimuksessa luotavaa tietoa vaihtoehtoisin menetelmin, myös löytää uusia, erilaisia tapoja lähestyä musiikin tekemistä. Musiikin keinoin voi käsitellä asioita ja aiheita, kuten tunteita ja kokemuksia, joita ei aina pysty tavoittamaan sanoin, joten se on monipuolinen taiteenmuoto jossa yhteiskunnallisia, aikamme eksistentiaalisia kysymyksiä voi lähestyä uusista näkökulmista, samaan aikaan lempeästi ja pidättelemättömästi.