Aallokas Oy

132000 €

Luonnonmetsäkartoitusten viimeistely ja kerätyn maastotiedon jatkokäyttö

Hankkeen tavoitteina ovat valtion luonnonmetsien maastokartoitustyön viimeistely, vaikuttamistyö kerättyä aineistoa hyödyntäen, ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi välttämättömän nykyistä selvästi paremmin kytkeytyneen suojelualueverkoston suunnittelu valtion maiden suojelupotentiaali hyödyntäen sekä valtionmaiden luonnonmetsäkarttojen ja muun metsätiedon julkaisualustan luominen.