Long Play Media Oy

100000 €

Long Playn ympäristönmuutoksen erikoistoimitus: Perusteellista journalismia elonkehän, yhteiskunnan ja talouden risteyskohdista

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hankkeessa perustetaan verkkojulkaisu Long Playn ympäristönmuutoksen erikoistoimitus, jossa toimittajat ja monitieteisen ympäristötutkimuksen tekijät tuottavat yhdessä ympäristönmuutosta käsittelevää tiedepohjaista journalismia. Hankkeen aikana toimitus tuottaa n. 12 pitkää juttua sekä lyhyempiä tekstejä, podcasteja, sosiaalisen median sisältöjä ja tapahtumia. Ne käsittelevät ympäristönmuutosta ja sen yhteiskunnallisia vaikutuksia monipuolisesti, kiinnostavasti ja tutkittuun tietoon pohjautuen. Jutut paljastavat uutta tietoa ja auttavat lukijaa ajattelemaan aikamme suuria ilmiöitä monitasoisesti ja itsenäisesti. Kaksi kaksikielistä raporttia kokoaa yhteen ajankohtaisen kertovan ympäristöjournalismin parhaita käytäntöjä. Narratiivisen ja tutkivan journalismin sekä monitieteisen tutkimuksen keinoja yhdistämällä hanke tuottaa kokonaan uutta, yhteiskunnallisesti relevanttia ja uutisarvoista tietoa ympäristöaiheista.