Grants and residencies

Other cultural work

Long Play Media Oy

321000 €

Long Playn metsätoimitus

Long Playn metsätoimitus paneutuu aiheisiin, jotka liittyvät metsiin ja niiden käyttöön. Toimituksen tavoite on lisätä suomalaisen yleisön ymmärrystä siitä, miten vaikutusvalta ja raha liikkuvat metsään liittyvissä kysymyksissä, ja millaisia seurauksia sillä on ihmisille ja muille lajeille. Tutkivan journalismin määritelmän mukaisesti tuomme jutuissamme esiin uutta, huolella varmistettua tietoa ja sellaisia havaintoja, joita joku ei haluaisi julkisuuteen. Etsimme vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Ketkä vaikuttavat metsänkäytön poliittisiin ja taloudellisiin reunaehtoihin Suomessa ja Euroopassa? Miten, ja millaisin seurauksin, suomalaiset yritykset ja kuluttajat vaikuttavat metsänkäyttöön Euroopan ulkopuolella? Miten yhteiskunnassamme muodostuu vallitseva totuus siitä, millaista järkevä metsänkäyttö on – ja millaisia konflikteja kulisseissa muhii, kun eri toimijoiden näkemykset ja intressit eroavat toisistaan? Puhuvatko päättäjät ja metsäyhtiöt totta, kun he sanovat tekevänsä tarpeeksi ekologisten kriisien torjumiseksi? Miten ilmastonmuutos muuttaa metsää ja kenen vastuulla on siihen varautuminen? Toimitus tuottaa mm. lyhyitä ja pitkiä tekstimuotoisia juttuja sekä podcasteja. Jutut julkaistaan Long Playssa tai yhteistyössä muiden medioiden kanssa. Osallistumme kansainvälisiin tutkivan journalismin projekteihin ja teemme yhteistyötä myös kulttuuritoimijoiden kanssa. Metsätoimituksen tiimillä on vankka kokemus journalismista ja ympäristöaiheista ja hyvät yhteydet tieteen kenttään. Tutkijayhteistyö auttaa toimitusta löytämään vielä näkymättömissä olevia tutkimusaiheita, ottamaan haltuun tutkivassa journalismissa tarvittavia metodeja sekä varmistamaan, että metsätoimituksen julkaisut perustuvat ajankohtaisimpaan tieteelliseen tietoon.