Grants and residencies

Research and art

yliopistonlehtori Roihankorpi Riku and working group (LiDiA)

305500 €

Live+Digital Audiences: The future of culture’s powerhouses -hanke (LiDiA)

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Ilmastonmuutoksen ja terveysriskien aiheuttamat globaalit kriisit osoittavat konkreettisesti, että elävään esitykseen ja yleisöjen läsnäoloon nojaavat kulttuuri- ja luovan alan toimijat tarvitsevat kipeästi uusia, digitaaliseen kokemusympäristöön nojaavia toimintamalleja. Näitä toimintamalleja tarvitaan sekä laajamittaisten poikkeustilojen ja rajoitetun liikkuvuuden aikana että turvaamaan ja parantamaan kulttuurialojen selviytymiskykyä, kestävyyttä ja saavutettavuutta – niiden tulevaisuutta. Tapahtumien ja tilojen, jotka tavoittelevat suuria yleisöjä, on muutettava toimintansa perusteita suuntaan, joka osallistaa ihmiset päästöjä lisäämättä ja terveyttä vaarantamatta. LiDiA-hanke osoittaa rohkeasti, että elävän esityksen tulevaisuus nojaa erityisesti pienten ja keskisuurten esitystilojen – kulttuurin muutostyön voimaloiden – kykyyn tavoittaa ja palvella erilaisia yleisöjä paitsi fyysisen läsnäolon kautta myös globaalisti digitaalisin keinoin ja yhteyksin, esittävän taiteen hybridein muodoin. Näkemyksemme on, että tulevaisuudessa mainitut toimijat tarjoavat taiteellista ja tuotannollista työtä merkittävälle joukolle hybriditaiteilijoita ja muiden alojen (kuten peli- ja virtuaalisuunnittelun) ammattilaisia. Hankkeen ydin on suunnitella ja toteuttaa näkemystä pilotoivia hybriditapahtumia, jotka yhdistävät paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä yleisöjä: ensiksi kansallisesti tunnetun mutta laajan kansainvälisen yleisön omaavan yhtyeen tuotannon ympärille; toiseksi teatteritoimintana, joka luo hybridejä tuotantomuotoja kansainvälisille festivaaleille ja nouseville tekijöille sekä kolmanneksi edellä kuvattuja toimia hyödyntävällä tuotantokonseptilla, joka tavoittelee kansainvälisesti tunnustettua yhtyettä. Konsepti on pohjana tuotannolle, joka demonstroi tulevaisuuden esityskeinoja 'paikallisesti globaalille' esittävälle taiteelle. Työn vaikuttavin tulos on kestävä ja yhä kehkeytyvä malli sille, miten elävä kulttuuri voimaloineen selviytyy ja palvelee yleisöjään.