Taiteilija Puolakka Anni

7200 €

Lisääntymiseen ja lisääntymättömyyteen liittyvien kokemusten, käsitysten ja fantasioiden taiteellinen työstö ja jakaminen

| Yksivuotinen

Suunnitelmanani on keskittyä lisääntymiseen ja lisääntymättömyyteen liittyvien kokemusten, käsitysten ja fantasioiden taiteelliseen tutkimiseen, työstöön ja jakamiseen. Olen aiemmin tehnyt lisääntymis- ja perheenmuodostusteemojen parissa teoksia, jotka ovat pohtineet, muun muassa, erilajisista olennoista koostuvia perheitä, oman itsensä vauvana olemista, sekä maitoa poliittisena nesteenä ja nännejä/utareita jännitteisinä liitospisteinä. Yksintyöskentelyn lisäksi aikeenani on jakaa teoksia ja ajatuksiani. Levitän teoksiani usein netissä, mutta residenssin aikana haluaisin järjestäytyä ja olla säännöllisessä yhteydessä toisiin tekijöihin ja yleisööni. Tahtoisin ehdottaa keskusteltavaksi erilaisia kysymyksiä lisääntymisestä ja lisääntymättömyydestä, perheestä ja elämän syklistä. Tahtoisin myös, yhteydessä muihin, tunnistaa ja tehdä näkyväksi erilaisia haluja, tarpeita ja arvoja, jotka vaikuttavat meihin lisääntyjinä tai lisääntymättöminä. Työskentelyni perustana on tarve osallistua queerfeministiseen kulttuuriin, joka “denaturalisoi” rajoitettuja käsityksiä perheestä. Koen merkitykselliseksi olla mukana synnyttämässä kuvastoa, kieltä, kehollisuutta ja äänimaailmoja, jotka ilmentävät ja tukevat erilaisia elämän ylläpitämisen muotoja. Metatasolla minua kiinnostaa myös avata kysymys siitä, minkälaista taiteellista jälkikasvua haluamme synnyttää. Mitä haluan periä edellisten sukupolvien taiteelta, mitä tehdä eri tavoin esimerkiksi ilmastokriisin tähden?