BirdLife Suomi

363000 €

Lintutietojärjestelmän modernisointi ja kehittäminen

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hankkeessa uudistetaan ja monipuolistetaan Tiira-lintutietopalvelua. Vuonna 2006 avattu palvelu on kaikille avoin ja maksuton digitaalinen järjestelmä lintuhavaintojen kirjaamista, arkistointia ja käyttöä varten. Havaintoja hallinnoi ja validoi 29 alueellista lintuyhdistystä. Palvelulla on 40 000 rekisteröitynyttä käyttäjää ja siihen kirjataan vuosittain noin 1,5 miljoonaa lintuhavaintoa kaikkialta Suomesta. Lintuhavaintojen kokonaismäärä palvelussa on yli 25 miljoonaa. Uudistustyön päätavoitteena on, että järjestelmä palvelee lintuharrastajia, harrastusyhdistyksiä ja muita toimijoita nykyistä monipuolisemmin ja paremmin. Hankkeessa järjestelmä ohjelmoidaan kokonaan uudelleen ja siitä tehdään alustariippumaton ja mobiiliresponsiivinen. Toteutustekniikat ovat moderneja, hajautettuja, skaalattavia ja sijaintiriippumattomia. Uudistuksessa tehdään olemassa olevien lisäksi kymmeniä uusia toimintoja, kuten aineistoon perustuvien visuaalisten raporttien ja vertailujen tekeminen, havaintoaineistojen kirjausmahdollisuuksien monipuolistaminen, havaintoarkiston ylläpitotyökalujen kehittäminen, rajapintapalvelujen toteuttaminen ja käyttöoikeuksien monipuolistaminen. Hanke lisää tietoa linnustosta ja muista eliöistä, lisää ihmisten osallistumista luontotiedon keräämiseen, parantaa aineiston käytettävyyttä ja lisää kansalaisjärjestöjen ja viranomaisten välistä yhteistyötä ja parantaa aineiston jakamisen edellytyksiä. Hanke vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa sekä lisää tietämystä luontokadosta ja lajien esiintymisestä.