FT Salomaa Anna

9400 €

Liikkuvuus hankkeessa Ympäristötiedon ja politiikan rajapintaorganisaatiot totuuden jälkeisenä aikana: Helmholtz Centre for Environmental Research

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tutkimus syventää ja vahvistaa Koneen Säätiön rahoittaman post doc -hankkeeni ”Ympäristötiedon ja politiikan rajapintaorganisaatiot totuuden jälkeisenä aikana” tutkimusta liikkuvuusjaksolla. Vastaanottajaorganisaatio on Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) Leipzig. Systeemisiä muutoksia tarvitaan biodiversiteettikadon pysäyttämiseksi, kuten toteaa esimerkiksi IPBES Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services. Siten hankkeen kuluessa kestävyysmuutoksen/-murroksen tarkastelu on tullut oleelliseksi. Liikkuvuus syventää ja vahvistaa hankkeen tutkimusta lisäten kestävyysmuutokseen liittyvien teorioiden ymmärtämistä ja mahdollistaen aihepiirin tutkijoiden tapaamisia. Suunniteltu liikkuvuusjakso ei pidennä hankkeen kestoa. Tuleva Covid-19 tilanne vaikuttaa liikkuvuuden kestoon ja toteutumiseen.