Koreografi, taiteilija Hirvanen Maija and working group

26000 €

Life as We Know It -esitys

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Life as we know it (työnimi) on kahden taiteilijan, Maija Hirvasen ja Juha Valkeapään yhteistyö. Juha ja Maija ovat seuranneet toistensa työtä vuosikymmenen ja tekevät nyt ensimmäistä yhteistä teostaan. Kykymme aloittaa uutta koko elämämme ajan riippuu kyvystämme uusiutua ja kasvaa. Toinen tärkeä huomio liittyy tietämisen paradoksiin: mitä me voimme todella tietää ja mitä me luulemme tietävämme. Olemme omaksuneet ei-tietämisen käsitteen tärkeäksi työvälineeksemme. Otsikon Life as we know it rinnalle on noussut Life as we don’t know it. Työstämme niitä olosuhteita, ongelmia ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät ihmisten välisiin ja ihmisten ja muiden elävien olentojen ja elämän muotojen välisiin suhteisiin. Asetamme itsemme osittain kuvitteelliseen tilaan, jossa alkuajatuksemme siitä, että kaikki on yhteydessä keskenään, on meille ihmiskuntana jo itsestään selvää eikä meidän tarvitse selittää sitä yleisölle. Esityksen taiteellinen maailma versoo tästä spekulatiivisesta askeleesta kohti elämää itseään. Esitys luo todellisuuksia liikkumalla osittain kuvitteellisen ja hyvinkin konkreettisen ja esityksellisen välillä.