Professori Sintonen Sara

56000 €

Lasten metsä – metsäeskarin matkassa

Tämän tutkimushankkeen tavoitteena on nostaa lasten ääni mukaan metsäkeskusteluun. ”Lasten metsä” on tutkimus, joka lisää tietämystämme ja ymmärrystämme kahdesta asiasta: esiopetusikäisten lasten metsään liittämistä merkityksistä sekä metsäeskaritoiminnasta. Tutkimus vastaa kysymykseen: mitä on metsä lapsille ja lapsi metsälle? Tutkimushankkeessa tuotetaan matkakertomuksia. Matkakertomukset heijastavat a) metsän ajallisuutta, rytmiä ja kiertoa (toiminta ja tavoitteet, lukuvuosi, vuodenajat) ja etenemistä (oppiminen ja kasvu), b) tilan ja maisemien kokemusta (metsä oppimisympäristönä) sekä c) kohtaamisia ja kohtauksia faktan ja fiktion rajamailla (lasten leikki, mielikuvittelu, metsämyytit). Tutkimus tuo uutta laadullista ja syvää ymmärrystä lasten metsämerkityksistä ja tätä tietoa voidaan hyödyntää monessa yhteiskunnallisessa ihmisten arkeen vaikuttavassa asiassa.