Grants and residencies

Research and art

Muotoilun kandidaatti Juuti Eeva

7500 €

Laserleikattujen 5G-ikkuna-antennien teknologian mahdollisuuksien hyödyntäminen eri tarkoitusperiin kuin tietoteknisen verkon vahvistamiseen

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Ponnistusapuraha

Ikkunan selektiivipintaan laserleikatut 5G-antennit vahvistavat 5G-verkkoa talon sisällä, koska uusien rakennusten ikkunat huonontavat verkon laatua. Kiinnostuin kyseisestä teknologiasta koska se on edullinen ja helppo toteuttaa. Lasin selektiivipintaan leikatut 5G-antennit vahvistavat tiettyjä valon pituuksia, joita lähettää 5G-lähetin. Laserleikatut antennit valmistetaan leikkaamalla värähtelyn kuvio, jokaisella taajuudella on oma kuvionsa. Tässä taiteellisessa tutkimuksessa hyödynnän auringonvaloa, jossa on valtava elekromagneettinen spektri, erittäin pitkistä radioaalloista lyhyisiin röntgensäteisiin. Kaikki elävä värähtelee, joten jokaisella aineella ja oliolla on oma taajuutensa, tai useita taajuuksia. Aloitan tutkimuksen kasveista, tutkimalla tiettyjen kasvien omia taajuuksia ja valmistamalla niitä vahvistavan kuvio-antennin. Antenni voidaan leikata esim. kannellisen kasvatuslaatikon pintaan ja tutkia antennin alla olevien kasvien kehitystä verrattuna samoissa tiloissa oleviin, ilman antennia kasvaviin samoihin kasveihin. Koska kaikella on oma taajuutensa, myös tunteilla on taajuudet. Tutkimuksen toisessa osassa olisi mielenkiintoista tehdä taiteellista tutkimusta valmistamalla esim. rauhan- tai rakkauden tunnetta vahvistava antenni. Tällöin työ olisi tilallinen, jolloin digitaalisen maalauksen kaltainen antenni sijoitettaisiin ikkunan eteen. Tutkimus vaatii ainakin muutaman kuukauden tutkittavia ajanjaksoja, ja joitakin tutkimustuloksia voi olla vaikea mitata tutkimuksen hitaudesta johtuen. Signaalit tulevat auringosta eikä niitä vahvista esim. taajuuden lähetin, kuten 5G-verkkoa, mutta myös näin töistä tulee autonomisia ja energiavapaita niiden valmistuksen jälkeen.