Teatteritaiteen maisteri, esitystaiteilija Rinne Nora

8400 €

Lapsi- ja lapsuusaiheisen taiteellisen tutkimushankkeen ja esityksen edistäminen ja materiaalin keruu yhdessä lasteni kanssa

| Yksivuotinen

Epidemia on siirtänyt tulevaan useita projektejani, kuten rediodraamatuotannon ja tv-sarjatuotannon, ja muuttanut etätyöksi taiteelliset tohtoriopintoni Teatterikorkeakoulussa. Olen menettänyt kaikki pääasialliset tulonlähteeni huhtikuun alusta eteenpäin. Tämä poikkeuksellinen tilanne on kuitenkin tuonut minut lähemmäs omia lapsiani, saattanut minut tilanteeseen, jossa jaan heidän kanssaan tilan ja ajan vuorokaudet ympäri. Tämä on oman taiteellisen praktiikkani kannalta merkityksellistä. Taiteeni keskeisenä tematiikkana ja taiteellisen tohtorinväitöstyöni aiheena ovat nimenomaan lapset ja lapsuus, sekä sukupolvienvälisyys. Tutkimushankkeeni otsikko on ”Children and Childhoods in Intergenerational Performance Art”, ja tutkin siinä kuinka esittävissä taiteissa voitaisiin lähestyä lasta ja lapsuutta, tietää lapsista jotakin, joka ehkä haastaa muita tietämisen tapoja. Tässä uudessa tilanteessa minulle tarjoutuisi loistava mahdollisuus keskittyä taiteellisen tutkimustyöni materiaalinkeruuseen: Taiteellisessa työssäni, jota aikuis- ja lapsitekijät tekevät yhdessä, tarvitsen aikuisten taiteilijoiden harjoitusmateriaaliksi lasten liikettä (videomateriaalia) ja ääntä (äänitettyä puhetta, keskusteluja). Omat lapseni toimivat materiaalipankin keskeisimpinä lähteinä. Materiaalinkeruu vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, siinä ei ole toivottavaa ’tilata’ lapsilta jotakin ennaltamäärättyä, vaan tutustua ja kuunnella, lähestyä varoen, ja heikentää omaa toimijuuttaan hetkellisesti. Siksi aika joka nyt pakotettunakin tarjoutuu, toimisi tämän työn eduksi. Tulevassa esityksessäni, tutkimushankkeen ensimmäisessä taiteellisessa osassa Lapsipalvelus / Child Service, minä ja tanssija Katri Soini imitoimme lapsia materiaalin pohjalta tuotetussa liikettä ja ääntä yhdistävässä kokonaisuudessa. Esityksen koreografian toimii Joona Halonen. Esityksen ensi-ilta on alkuvuodesta 2021.