Kuvataiteen maisteri Sirén Pia

150000 €

Kuvittelun konkretisointi ja hetkellisyyden ylistys taiteellisessa työskentelyssä

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Kaikki ympärillämme on rakennettua; rakennamme todellisuuttamme joka päivä aistiemme avulla, syntyy muistoja joiden perusteella minäkuvamme ja koko elämä rakentuu. Teokseni muuttavat kuvittelun ja mahdottoman pyrkimyksen näkyväksi ja konkreettiseksi ja aiheuttavat samalla katsojassa ajatusten liikettä. Teokseni ovat mitä suuremmissa määrin vaikeasti lokeroitavia; ne liikkuvat työmaan, kuvataiteen ja esitystaiteen välimaastossa. Tulevina vuosina jatkan aktiivista työskentelyä ja taiteellisten ambitioideni kehittämistä. Näen itselläni tällä hetkellä olevan kolme kehityssuuntaa: mittakaavojen kasvattaminen sekä monimuotoisuuden lisääminen, yhteistyöt, ja performatiivisuus. Haen tulevia vuosia varten projekteilleni toisenlaisaia tiloja, sekä taidekonteksista (gallerioista) että taidemaailman ulkopuolisista ja itserakennetuista tiloista. Suunnitteilla oleva suuri teokseni The Big Botanic on kiertävän sirkuksen lailla rakennettu tyhjälle hiekkakentälle, ja kooltaan n. 500m2. Suuremmat kokonaisuudet tuovat mukanaan haasteita; ne vaativat enemmät järjestelyjä, yhteistyökumppaneita, rahaa, ja rohkeutta. Mutta näen selvästi että materiaalini luonnistuvat siihen, olen taiteilijana kehittynyt kohtaamaan suurempia haasteita, ja että haluan teoksieni saavuttavan suuremman yleisön, sekä Suomessa että kansainvälisesti. Yhteistyö erilaisten ryhmien ja tahojen kanssa kiinnostaa minua, ja koen sen olevan luonteva jatkumo työskentelylleni. vuonna 2023 aloitan pohjoismaisen performanssikiertuen yhteistyössä paikallisten gallerioiden, nuorisoryhmien ja rakennusfirmojen kanssa. Suunnittelen myös käyttäväni tulevissa, suuremman mittakaavan teoksissani live-rakentamista niin, että konkreettinen rakentamisen teko on lähes esitysmäinen. Kuin muuttuvat kulissit esitykselle, jonka koreografia onkin itse tilan muokkaaminen ja sen rakennusprosessi.