Grants and residencies

Research and art

YTT Uusitalo Niina

126000 €

Kuvitetut ilmastotunteet: Ilmastonmuutoksen visuaaliset jäljet mediankäyttäjien arjessa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Ilmastonmuutos on aikamme keskeisin ympäristöongelma, mutta myös yhteiskunnallinen kysymys, jonka merkityksellisyys ihmisille rakentuu paljolti kuvallisten media-aineistojen kautta. Ongelmallista on, jos ilmastonmuutokseen liittyvät kuvat keskittyvät syyllistämiseen ja pelkoon, mikä voi tuottaa välinpitämättömyyttä ja estää sitoutumista käytännön muutoksiin. Kuvien tarkastelu, tekeminen ja jakaminen voivat tuottaa ihmisille keinoja konkretisoida ja käsitellä ilmastotunteita ja mahdollistaa rakentava toiminta. Kuvitetut ilmastotunteet -projekti tutkii, teoretisoi ja kehittää ilmastonmuutoksen visuaalista esittämistä osana ihmisten arkea ja elämismaailmaa. Projektilla on kaksi tavoitetta: 1) Tutkia miten ilmastonmuutos kiinnittyy kuvien kautta mediankäyttäjien arjen käytäntöihin ja elämismaailmoihin. 2) Kehittää uusia tapoja visualisoida ilmastonmuutosta ja sen herättämiä tunteita. Tunteiden lisäksi projekti tutkii käytäntöjä, eli niitä toiminnan ja ajattelun tapoja, joilla ihmiset käsittelevät ilmastotunteita. Projekti tukeutuu mediatutkimuksen teoriataustaan yleisötutkimuksen ja visuaalisuuden tutkimuksen kautta ja metodologia hyödyntää digitaalista etnografiaa, osallistavaa valokuvausta sekä dokumentaarista valokuvausta. Projekti tuottaa akateemisten tutkimusartikkelien lisäksi valokuvaesityksiä tutkimustuloksista ja pyrkii siten osaltaan uudistamaan sekä tiedeviestintää että ilmastonmuutoksen visuaalista kommunikointia.