FT, professori Salmi Hannu and working group

371750 €

Kuvitellut kotimaat – Pohjois-Amerikan suomalainen lehdistö 1876–1923 ja ylirajaisen kulttuurin digitaalinen tutkimus

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Uudet teknologiat ovat muuttaneet dramaattisesti historiallisten aineistojen tutkimusta. Erityisesti sanoma- ja aikakauslehtien saatavuus digitaalisessa muodossa on mahdollistanut tuoreet kysymyksenasettelut, kun aineistoa voidaan tarkastella laajemmassa mittakaavassa, yli sen, mitä lähiluvun keinoin on havaittavissa. Kuvitellut kotimaat -hanke pyrkii hyödyntämään näitä mahdollisuuksia ja kehittää menetelmiä ylirajaisen, Pohjois-Amerikan suomalaisen kulttuurin tutkimukselle. Perusajatuksemme on, että siirtolaislehtien tekstuaalinen rakentuminen on johtolanka siihen, miten lehdissä kuviteltiin niin mennyttä kuin nykyistäkin kotimaata. Siirtolaislehdistö muotoutui kulttuurien välitilassa ja julkaisi uutisia Suomesta ja Pohjois-Amerikasta, toisinaan suoraan kopioiden, mutta samalla myös muisteltiin, pohdiskeltiin ja uumoiltiin entisen kotimaan oloja. Kansallisten kulttuurien ja nationalismin tutkimuksessa on korostettu, kuinka kansakunnat ovat kuviteltuja ja miten mielikuvat, merkitykset ja symbolit rakentavat tunnetta yhteisöllisyydestä. Tavoitteena on tutkia, mitä digitaalisten ihmistieteiden menetelmät kertovat Pohjois-Amerikan suomalaisen lehdistön rakentumisesta ja suhteesta entisen ja nykyiseen kotimaahan. Tutkimuksen toteuttaa monitieteinen työryhmä, joka tekstilajien ja tekstintoistojen tunnistuksen sekä nimentunnistuksen menetelmin mahdollistaa laajan aineiston etä- ja lähilukemisen. Kuvitellut kotimaat -hankkeella on painava kulttuurinen merkitys. Pohjois-Amerikan suomalaiset lehdet ovat toistaiseksi olleet hyödyntämätön resurssi, niin tutkijoille kuin kansalaisille. Lehtiaineisto hyödyttää jatkossa esimerkiksi sukututkimusta, sillä aineisto tarjoaa korvaamatonta tietoa niistä sukupolvista, jotka lähtivät etsimään parempaa elämää Atlantin tuolta puolen. Hankkeen aikana tutkijoiden käytettävissä on noin 350 000 sivua Pohjois-Amerikan suomalaisia kausijulkaisuja, ja aineisto saatetaan käytettäväksi digi.kansalliskirjasto.fi-palvelun kautta.