Taiteen maisteri Laamanen Ilari

6000 €

Kuratoriaalisen työskentelyn kehittäminen

Residenssijakson tavoitteena on avata ajattelua itselleni tuntemattomiin suuntiin. Aikeenani on kehittää kuratoriaalista toimintaani yhä omaehtoisemmaksi. Työskentelyn kehittäminen etenee käsi kädessä projekti-ideoiden luonnostelun kanssa. Residenssi luo pohjaa käytännön kuratointihankkeille. Hyödynnän työskentelyn ideointivaiheissa ajoittaista aistityhjiötä. Meditoin päivittäin tunnista kahteen tuntiin. Otan myös tietoisia taukoja median seuraamisesta. Vietän mahdollisimman paljon aikaa luonnossa ja poissa näyttöpäätteen ääreltä. Kirjoitan runsaasti: sekä strukturoidusti että tajunnanvirtana. Olen huomannut edellä mainittujen metodien hedelmällisyyden työssäni. Mikään ei ole mielekkäämpää kuin oma rauha. Keskityn inhimillisiin teemoihin. Koen parantamisen ja paranemisen erityisen tärkeiksi. Käytännössä tämä tarkoittaa psykologisten, spirituaalisten ja emotionaalisten solmujen käsittelyä taiteen keinoin. Olen sivunnut näitä aiheita aiemmassa tekemisessäni, mutta koen tarvetta niiden perustavanlaatuisemmalle käsittelylle. Eräs itseäni motivoiva tulokulma on luonnonlääkintä. Haluan syventää samaanien kanssa alulle panemiani dialogeja, joiden ytimessä on luontoyhteyden vaaliminen sekä rakastavampi suhde itseen ja kanssaihmisiin. Niin kutsutun vaihtoehtoisen parantamisen ohella keskityn pohtimaan progressiivisia kommunikointimuotoja, erityisesti kyberfeministiset ja queer-näkökulmat huomioiden.