Taiteen maisteri Laamanen Ilari

36000 €

Kuratoriaalinen työskentely yhteenkuuluvuuden parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Kehitän kokeellista kuratoriaalista praktiikkaa, joka perustuu älyllisten ja kokemuksellisten rajojen testailemiselle. Yllättävien ilmaisumuotojen tukeminen on minulle yhtä tärkeää kuin sisällöllinen syvyys. Palkitsevinta työssäni on uusien yhteyksien ja kokonaisuuksien kartoittaminen taiteilijoiden kanssa. Paneudun tämänhetkisessä työskentelyssäni yhteenkuuluvuuteen. Käsittelen teemaa yhteisöllisyyden, teknologian ja todellisuutta kyseenalaistavan kuvittelun kautta. Työskentelyjakson ensimmäinen esiintulo on SIC-galleriassa toukokuussa avautuva ryhmänäyttely. Näyttely käsittelee elämän kiertokulun hyväksymistä ja tarvetta laajentaa normittuneita käsityksiä rakkauden ilmentämisessä. Tulkitsen maailmaa mediafilosofisen linssin läpi, pohtien verkottuneisuuden vaikutuksia. Minua motivoi kyberfeministiset kysymyksenasettelut, kuten mitä vapauksia ja haasteita seuraa kehosta irtautumisesta. Työtäni informoi queer-tutkimukselle tyypillinen kinship-ajattelu. Käsittelen henkisyyden ja teknologian välisiä yhteyksiä, ja haastan tietokäsityksiäni. Äkkiseltään voi ajatella, että yhteenkuuluvuutta on hankalaa kokea eristyksissä. Havainto- ja arviointikykyä on kuitenkin mahdollista terävöittää juuri sisäänpäin katsomalla. Päivittäinen meditointi on kuratoriaalisen työni kompassi. Opin sen avulla avarakatseisemmaksi itseäni ja ympäristöäni kohtaan, ja myös hyväksymään mihin voin ylipäätään vaikuttaa. Kun kontrollin tarve vähenee, on muutoksiin helpompi suhtautua ja asioiden väliset yhteydet alkavat kirkastua. Pohdin toistuvasti rakenteita, aikaa, tuottavuutta ja osallistumista. Minulle riippumattomuus tarkoittaa kykyä määritellä oman työskentelyn reunaehdot, joiden myötä myös yhteistyöstä toisten kanssa tulee hedelmällisempää. Kohdallani tämä tarkoittaa hiljaisuuden ja hitauden, ajoittaisen aistityhjiön, mahdollistamista. Kiireettömyys ja häiriöttömyys ankkuroi minut työhön, jota ei voi palauttaa iskulauseisiin ja ajan trendeihin.