Viitasaaren kesäakatemia ry

190000 €

Kuratointi ja aktivismi nykymusiikkikentällä – moninaisia ääniä Musiikin ajassa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Hankkeen taiteelliset tuotannot, residenssit, työpajat, kurssit ja keskustelut linkittyvät nelivuotisiin EU-hankkeisiin Sounds Now ja Ulysses Network, joissa Musiikin aika on suomalaisena partnerina. Sounds Now edistää korkean kuratoinnin avulla aktivismin, moninaisuuden, dekolonialismin, sukupuolen ja tasavertaisuuden ilmiöitä ja aiheita nykymusiikkikentällä. Ulysses luo matalan kuratoinnin puitteissa tasavertaisia mahdollisuuksia nuorille tekijöille. Hankkeen taiteelliset tuotannot esittelevät vallankumouksellisuuden ja aktivismin eri ilmaisuja musiikkikentällä tänään ja kylmän sodan aikana. Tuotannot ovat kahden tai useamman festivaalin yhteistilauksia ja niissä on mukana suomalaisia tekijöitä. Kursseilla, avoin tila -moduuleissa ja kuratointilaboratoriossa rakennetaan kuraattorikurssin osallistujien havainnoista kasvavia kokonaisuuksia. Työstämme näissä kuratoriaalisia työskentelymetodeja kuten inkluusio, kollaboraatio, performatiivinen demokratia ja subversiivisuus. Hanke nostaa esille hyviä käytäntöjä ja esimerkkejä positioinneista nykymusiikkikentällä, mutta tiedostaa myös toivotun poliittisesti korrektin konfliktuaaliset haasteet. Kokonaisuuden aloittaa Moninaisuuden kuratointi -kurssi, jossa mentoreina toimivat kuraattori Julia Gerlach, äänitaitelija Tarek Atoui, säveltäjä ja aktivisti Du Yun ja festivaalijohtaja Vigdis Jakobsdottir. EU-verkostojen kautta Musiikin ajan 2–3 kurssilaista pääsee vuosittain stipendiaateiksi partnereiden kursseille ja residenssimoduuleihin voimistaen siten verkostointia ja moninaisuutta. Sounds Now -kokonaisuuksia tutkii Varsovan yliopiston filosofian laitos Yulia Lashchukin johdolla. Havainnot julkaistaan partnereiden symposiumeissa ja arvostetussa on-curating.org -verkkolehdessä. Festivaali tuottaa videoita omalle YouTube-kanavalle. Sounds Now -hankkeessa toimii myös partnerina ja sparraajana brittiläinen Audience Diversity Academy. Ulysses Platform -alustalla on yli 4000 taiteilijaa ja 290 organisaatiojäsentä.