Näyttelijä Hosiasluoma Niina and working group (Puhekupla)

53000 €

Kuplintaa (työnimi) -teatteriesityksen valmistaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Kuplintaa (työnimi) on näyttämöteos, jossa materiaalina käytetään Puhekupla-työryhmän taiteilijoiden kokemuksia ja tunteita monivuotisen projektin aikana. Puhekupla-projektin aikana on järjestetty tapahtumia mm. lähiöbaareissa ja ikäihmisten parissa, joissa on osallistavan teatterin avulla herätetty keskustelua maahanmuuttoteemaan ja kulttuurien kohtaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Tilaisuuksia järjestänyt Puhekupla-ryhmä koostuu taiteilijoista ja tutkijoista. Näyttämöteoksessa esiintyvät Pinja Hahtola, Niina Hosiasluoma, Jenni Urpilainen ja Eero Enqvist. Esityksen mentoroivana ohjaajana toimii Tuire Tuomisto. Käsikirjoituksesta vastaavat Niina Hosiasluoma, Pinja Hahtola ja Jenni Urpilainen, jotka ovat työskennelleet yhdessä Puhekupla-projektissa 2017–2020. Puhekupla-projekti on ainutlaatuisuudellaan herättänyt paljon kiinnostusta ja valmisteilla oleva teatteriesitys tuo näyttämölle sekä taiteilijoiden kokemukset aika ajoin hyvinkin haastavan aiheen parissa että valottaa kiinnostavalla tavalla "kansan syvien rivien" ajatuksia maahanmuuttoteemasta, joka vaihtelee avoimen rasistisesta yhdenvertaiseen suhtautumiseen. Teatteriesitys päästää ääneen myös sellaiset yhteiskuntamme jäsenet, joiden ääni harvoin taiteen kentällä kuuluu. Maahanmuuttokeskusteluun liitetään usein ilmiönä polarisaatio, joka on omiaan kaventamaan keskustelu vain kahden ääripään välille. Puhekupla-hanke on kuitenkin ansiokkaasti rikastuttanut tätä dialogia ja tästä kertyneen materiaalin tarjoaminen yleisölle esittävän taiteen muodossa avaisi autoetnografisen tutkimuksen tuloksia myös tunteen ja kehollisuuden tasolla. Kohtaamiset Puhekupla-tilaisuuksissa ovat herättäneet vahvoja tunteita niin tekijöissä kuin vastaanottajissakin. Näiden kokemusten ja tunteiden pohjalta syntyvä näyttämöteos Kuplintaa (työnimi) saa ensi-iltansa Helsingissä vuonna 2021, jonka jälkeen lähtee mahdollisuuksien mukaan kiertämään ympäri Suomea.