YTT Tuomivaara Salla

111000 €

Kun ihminen lakkasi olemasta eläin. Eläin, eläimellisyys ja ihminen-eläin-ero sosiologiassa ja antropologiassa ennen ja jälkeen toisen maailmansodan

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Nelivuotinen

Kun ihminen lakkasi olemasta eläin – eläin, eläimellisyys ja ihminen–eläin-ero sosiologiassa ja antropologiassa ennen ja jälkeen toisen maailmansodan on post doc -tutkimushanke, joka toteutetaan Turun yliopiston Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella. Tutkimus käsittelee sosiaalitieteiden eläinkäsityksen muotoutumista ja sen yhteyttä sosiaalitieteiden ihmiskuvaan. Tutkimukseni pyrkii selvittämään, miksi sosiologiasta muodostui voimakkaalle ihminen–eläin-eronteolle perustuva tieteenala, jossa myös eläinten sosiaalinen ja yhteiskunnallinen merkitys hävisi pitkälti näkyvistä. Väitöstutkimukseni osoitettua, että varhaiset sosiologiset eläinnäkemykset olivat monipuolisempia kuin myöhempi sosiologian kaanon antaa olettaa ja niissä esiintyi ihminen–eläin-jatkumoa korostavia näkemyksiä, on olennaista tutkia, mikä teki eläinten huomioinnin myöhemmin tarpeettomaksi ja miten tämä kytkeytyy sosiaalitieteiden ihmiskuvaan ja sosiologian ja antropologian eriytymiseen.