VTT, sosiologian dosentti Virtanen Mikko J. and working group

129000 €

Kuinka ilmasto hyvitetään – Miten ilmastonmuutosta kelvollistetaan kuluttajapalveluksi ja miten palvelullistamista oikeutetaan?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Ilmastonmuutoksen torjuminen on nykyisen elämänmuotomme kohtalonkysymys. Toivo peruuttamattoman kehityksen pysäyttämisestä on asetettu ensisijaisesti kansainväliseen poliittiseen päätöksentekoon. Poliittinen järjestelmä on kuitenkin osoittautunut hitaaksi ja tehottomaksi reagoimaan ongelmaan. Myös sen kyky saada ihmisiä toimimaan yhdessä ja yhteisvastuullisesti ilmastonmuutoksen torjumiseksi on kyseenalaistettu. Kollektiivisen vastuun ajatus on alkanut purkautumaan yksilöllistetyiksi vastuiksi: ilmastonmuutoksen pysäyttämisvastuu on yhä enemmän kullakin yksilöllä osana hänen jokapäiväistä elämäänsä. Pureudumme hankkeessamme tämän ajattelutavan keskeisimpään ilmentymään, vapaaehtoisiin päästöhyvitysmarkkinoihin. Kuluttajille ja yrityksille suunnataan palveluita, joiden kautta voi hyvittää aiheutettuja hiilipäästöjä rahalla. Henkilökohtaisesti lasketun hiilijalanjäljen ja siihen sovitetun hyvitysmaksun ajatellaan tekevän ilmastonmuutoksesta konkreettisen ja ymmärrettävän. Samalla yksilökohtainen laskentatapa ja henkilökohtainen hyvitys muokkaavat käsitystämme yhteisestä vastuusta ja tarpeestamme muuttaa elintapojamme. Tutkimme hankkeessamme niitä materiaalisia, tiedollisia sekä moraalisia prosesseja, joilla ilmastonmuutosta muokataan päästöhyvitysmaksuiksi. Käännämme palvelutuotannon taustan esille ja jäljitämme ne moninaiset järjestelyt, jotka tekevät hyvityspalvelut mahdollisiksi. Pureudumme erityisesti paljastuviin ilmastotiedon kelvollistamisen ja oikeuttamisen tapoihin: tutkimme, millaisen ja millä tavoin muodostetun tiedon varassa hyvityksillä käydään kauppaa sekä miten kuluttajat ja hyvityksiä myyvät yritykset oikeuttavat toimintaansa. Nostamme esiin paitsi hyvityspalvelutuotannon piilottamat tiedolliset ristiriidat, myös ilmastonmuutoksen hidastamisen poliittisen ja markkinavetoisen oikeuttamisen tyylit. Hyvitysjärjestelyt ovat vakiintumassa Suomeen vauhdilla, ja tutkimuksemme tarjoaa ilmiöön näkökulman, joka on puuttunut yhteiskunnallisesta keskustelusta.